Archiv štítku: studium

Exkurzia Male Mune, Vele Mune, Žejane, Lipa

Dnešný pondelok sme v rámci celotýždňovej exkurzii po stopách oral history navštívili 4 chorvátske dedinky, ktoré boli počas fašistického teroru 2-hej svetovej vojny zrovnané so zemou, vypálené a jej obyvatelia vyvraždení. Prvá zastávka bola v Mune, Malom aj Veľkom, kde sme sa dostali na úplne pokojné miesto, kde obyvatelia žijú poľnohospodárskym spôsobom života. Najbližšia stredná škola je v Rijeke. Obe dedinky sa nachádzajú v oblasti východnej Istrie a počas prvej svetovej vojny ich anektovalo Taliansko. Počas druhej svetovej vojny boli vypálené a jej obyvatelia vyvraždení, predovšetkým kvôli pomoci partizánom. Na hlavnej ceste stojí veľký biely mramorový monument venovaný pamiatke zavraždených partizánov. Taktiež tu stojí memoriál trojuholníkového tvaru, ktorý pripomína práve 5. mája 1944, kedy nemeckí a talianski okupanti Vele a Male Mune zapálili a zničili tak 98 domov a 85 ďalších budov. Svoju dávku utrpenia prežili aj miestni katolícki kňazi. K pamiatke kňaza Alojza Kristana, ktorý bol zavraždený až v roku 1947 v rámci prenasledovania cirkvi v Juhoslávii tu je umiestnená pamätná tabuľa.

Pamätník v Lipe

Pokračování textu Exkurzia Male Mune, Vele Mune, Žejane, Lipa

Kniha: Pětačtyřicátý

Vzdělávací portál pro učitele, studenty a žáky Moderní-dějiny.cz připravil ku příležitosti sedmdesátého výročí skončení druhé světové války knihu (nebo přesněji řečeno odborný materiál pro výuku o konci druhé světové války na našem území) Pětačtyřicátý.

Pětačtyřicátý

Jde o publikaci z nové metodické řady Moderní dějiny a má pomoci učitelům dějepisu s docela ožehavou tématikou konce války, revoluce, osvobození a následného vypořádání se s Němci. Tento monotématický materiál nabízí komplexní pohled na problematiku z několika úhlů pohledu.

Na úvod je čtenář vybaven daty a fakty v přehledu základní chronologie. Dozví se tedy, kdy a kde co se v období od března do října 1945. Následují texty známých a erudovaných historiků. Například Jiřího Pernese o přechodu mezi vlivy nacistickými a sovětskými nebo Tomáš Jakla o Pražském povstání. Zavedené mýty o Československu v roce 1945 boří a vysvětluje Vít Smetana, následují tématické eseje, neméně zajímavé.

Sekce Konec války a nové Československo obsahuje metodické rady pro učitele, tedy rady, jak zajímavě toto téma s žáky probrat a jak je zapojit “do hry”. Zde jsou popsána praktická cvičení, která mají žáci plnit formou úkolů. Závěr války v Československu je osvěžen citáty a úryvky ze všech zúčastněných stran, například úryvky z rozhlasových výzev, pohled Vlasova, německých velitelů i generála Eisenhowera. Obsáhleji je zmíněna i problematika únosů českoslovenkých občanů do SSSR, tedy aktuálně hodně propíraná řádění sovětských komand NKVD, která šla po nepohodlných lidech hned po osvobození a bez souhlasu či vědomí domácích autorit. Zmiňováno je i chování Čechů k Němcům po skončení války, tedy dlouho tabuizovaná věc, násilí páchané takzvanými Revolučními gardami a tak dále…

Zajímavým úkolem pro žáky je analýza dobové fotografie. Autoři se ptají kdo na ní je, zda je to fotografie dokumentární či aranžovaná, zda je možné ji považovat za historický pramen.  Na druhé stránce je fotografie neořízlá, s mrvolou na zemi, působící úplně jinak. Žáci a studenti se tak na vlastní kůži mohou přesvědčit, jak snadné je “manipulovat” s výkladem událostí. Neméně zajímavou sekcí je popis Pražského povstání pomocí vzpomínek účastníků více či méně angažovaných a úkoly z nich pro žáky vyplývající. Tento materiál prostě učí žáky a studenty myslet a analyzovat.

Poslední částí materiálu je soubor dobových pramenů, jsou tam vyhlášky, fotografie, zápisy z kronik, novinové titulky, mapky a například i vybrané pasáže z Benešových dekretů či ukázky protiamerické propagandy.

Tato publikace o konci války na našem území čtenáře velmi šikovně uvede do problematiky a upozorní ho na důležité “drobnosti”, o kterých se nejen ve školách doposud asi moc nemluvilo. Otázkou je, zda budou mít vyučující ve školách chuť a čast trávit více hodin výuky touto jednou velmi krátkou (byť moc důležitou a pro osud naší země klíčovou) epizodou našich dějin. “Pětačtyřicátý” je totiž materiál, který by bylo škoda prosvištět za jednu hodinu…

Díky za poskytnutí materiálu k recenzi patří Občanskému sdružení PANT.