„Nikdy se nevzdáme!“ Národní muzeum otevřelo výstavu věnovanou jedné z nejdůležitějších událostí českých dějin 20. století

Nikdy se nevzdáme! je název nově otevřené výstavy v Národním muzeu, která připomíná nejen 80. výročí operace Anthropoid a další významné události roku 1942, ale také osudy obyčejných lidí s jejich neobyčejnou statečností. Výstavu zahájili symbolicky v den výročí útoku na Reinharda Heydricha prezidentka Slovenské republiky Zuzana Čaputová, prezident České republiky Miloš Zeman, ministryně obrany Jana Černochová a ministr kultury Martin Baxa spolu s generálním ředitelem Národního muzea Michalem Lukešem a ředitelem Vojenského historického ústavu Praha Alešem Knížkem. Výstava je k vidění od 28. května.

Výstava Nikdy se nevzdáme

Výstavní projekt Nikdy se nevzdáme!, který připravilo Národní muzeum společně s Vojenským historickým ústavem Praha, připomíná v širších souvislostech realitu Protektorátu Čechy a Morava i události a osudy spjaté s 38 dny druhého stanného práva v období mezi 27. květnem a 3. červencem roku 1942. Výstava představuje souvislosti předcházející atentátu na Reinharda Heydricha, především rozbití Československa, okupaci a příjezd Heydricha do Prahy v roce 1941. Akce parašutistů z 27. května 1942 pak odstartuje prezentací reality protektorátu v oněch výše zmíněných 38 dnech výjimečného stavu.

Návštěvník postupuje symbolicky týden po týdnu, je konfrontován s událostmi, veřejným prostorem protektorátu, propagandou i starostmi všedního dne. Postupně si projde významné události jako přípravy na atentát a následnou smrt Reinharda Heydricha, vyhlazení Lidic, boj v kostele sv. Cyrila a Metoděje, vypálení osady Ležáky a ukončení výjimečného stavu. V každém týdnu je pak v centru pozornosti konkrétní osud, který kombinací informace a emoce zpřítomňuje životy jednotlivců i rodin. Jde o osudy obyčejných lidí i elit. Návštěvník se tak seznámí například s osudem rodiny Stehlíkovy z Rokycan, která podporovala parašutisty a následně byla popravena včetně nezletilého člena Františka či židovské dívky Alice Feinové z Nového Města na Moravě, která byla v těhotenství popravena. Představen je i osud generála Eliáše, který byl zatčen po nástupu Heydricha, odsouzen k smrti a popraven za druhého stanného práva, či lidických mužů, žen a dětí. Návštěvníci tak mohou sledovat příběhy statečnosti i obrovské důvěry ve svobodu národa a státu.

„Operace Anthropoid je jednou z nejvýznamnějších událostí našich moderních dějin. Výstava Nikdy se nevzdáme! návštěvníky seznamuje s klíčovými událostmi roku 1942, realitou tehdejší doby, a především s osudy a hrdinstvím stovek statečných lidí, kteří za svobodu své vlasti neváhali položit své životy a na které nikdy nesmíme zapomenout, říká generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

K vidění je okolo stovky autentických předmětů z Národního muzea, Vojenského historického ústavu či Národního technického muzea. Návštěvníci tak na vlastní oči uvidí například části výstroje Josefa Gabčíka a Jana Kubiše, včetně předmětů zabavených nacisty po boji v kryptě kostela sv. Cyrila a Metoděje jako například aktovku, kravatu, sako či pouzdro na pistoli. Dále bude možné si prohlédnout originál vysílačky desantu Silver A Libuše, přičemž je ve výstavě zmíněn právě osud radisty Jiřího Potůčka a pardubických podporovatelů výsadku Silver A. Tragédii Lidic připomíná číslo popisné 10 z lidické školy a k vidění jsou například také pohlednice adresované vězni do Buchenwaldu z června 1942 či růženec vyrobený Boženou Dvorskou z chleba v pankrácké věznici před vykonáním popravy.

Součástí výstavy je i tzv. „protektorátní kino“, kde mohou návštěvníci sledovat dobové týdeníky právě z oněch několika týdnů druhého stanného práva. Výstavu současně doplňují obrazovky s představením dalších osobností z oblasti odboje, církve či umění. Součástí je též audioprogram dobového rozhlasu. Celou výstavu pak uzavírá opět širší politický kontext, oduznání Mnichova a vývoj protektorátu do osvobození roku 1945, včetně vyrovnání se s důsledky druhého stanného práva v poválečných soudech. Výstava tak přirozeně přechází ke konci války spojeného s tresty vůči kolaborantům a zrádcům.

K výstavě je připraven i bohatý doprovodný vzdělávací program. Pro 2. stupeň ZŠ a střední školy jsou připraveny krátké badatelské úkoly, díky nimž žáci odhalí události spjaté s atentátem a druhým stanným právem, poznají zdánlivě obyčejné osudy lidí propojené s odbojem a nahlédnou do každodenního života obyvatel protektorátu. Připraveny jsou i speciální půldenní lektorované programy připravené ve spolupráci s Památníkem ticha Bubny. Programy jsou založeny na práci s dobovými prameny a vychází z konceptů badatelsky orientované výuky. Žáci budou za pomoci lektora pracovat s historickými materiály a společně se pokusí pochopit ideologii nacistického plánování budoucnosti. Aktivity uzavírá moderovaná diskuse o etických otázkách spojených se zneužitím vědy pro politické cíle. V následující části programu se žáci seznámí s událostmi týkajícími se atentátu a stanným právem a soustředí se na poznávání osudů konkrétních osobností spjatých s odbojem. Chybět nebudou ani komentované prohlídky výstavy a doprovodné materiály ke stažení pro školy i veřejnost v podobě sérií map s vyznačenými trasami po místech paměti v různých městských částech. Vzdělávací programy bude možno rezervovat na webových stránkách NM v sekci Pro školy.

Výstavu Nikdy se nevzdáme! doplňuje také menší výstava s názvem Hrdinovia odboja připravená Slovenským národním muzeem a Vojenským historickým ústavem Bratislava. Ta ilustruje odboj a odpor části slovenské společnosti proti fašismu. Představuje osobnosti armády i politiky, které se snažily o obnovení Československa. Konkrétně například generála Rudolfa Viesta či politika Jozefa Lettricha. Sbírkové předměty pak představují jak doklady odboje, včetně předmětů Josefa Gabčíka, tak i realitu Slovenského státu.

Národní muzeum kromě pořádání této jedinečné výstavy také současně shromažďuje veškeré informace o nejrůznějších akcích pořádaných kulturními institucemi, které se budou v rámci letošního významného výročí konat po celé republice, a uveřejňuje je na webových stránkách www.1942.cz. Díky tomu je snadné se zorientovat v tom, co se zrovna děje ve vašem městě, a naplánovat si třeba návštěvu výstavy nebo komentované prohlídky. Na zájemce ale nečekají jen dílčí programy jako koncerty, přednášky, pietní akce, promítání filmů, exkurze, besedy, diskuse, konference či venkovní hry, ale také speciální celodenní programy.

Výstava Nikdy se nevzdáme! je návštěvníkům přístupná od 28. května 2022. Veškeré informace o otevírací době a vstupném naleznou návštěvníci na stránkách Národního muzea.

Zdroj: TZ NM