Kniha: Smrt na kůru

Spisovatel Dalibor Vácha načasoval vydání svého nového románu Smrt na kůru právě včas k 80. výročí operace Antropoid, tedy likvidace zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Ve své nové knize beletristicky zpracoval zejména osudy členů výsadku Out Distance, tedy velitele Adolfa Opálky, Karla Čurdy a Ivana Kolaříka.

Dalibor Vácha: Smrt na kůru

Hlavní postavou románu je Adolf Opálka, podle názoru autora a ostatně i podle názoru mého vojáka, který je dlouhodobě opomíjen a jeho osudy zůstávají ve stínu příběhu Gabčíka a Kubiše, nebo dokonce zrádce Karla Čurdy. Román začíná seskokem výsadku Out Distance 28. března 1942 u Ořechova poblíž Telče a končí bojem v kostele v pražské Resslově ulici 18. června 1942. Časově pokrývá období necelých tří měsíců, během nichž toho ovšem Adolf Opálka prožil tolik, že by to vydalo na román o několika pokračováních…

I čtenář s elementárními znalostmi naší historie ví, jak mise Out Distance skončila a ti pokročilejší milovníci historie jistě znají poměrně podrobně osudy všech tří členů výsadku. Adolf Opálka zahynul v boji v kostele na kůru, v zoufalé situaci si nechal poslední náboj pro sebe. Boj pak pokračoval níže v kryptě, i tam zbylí vojáci ukončili svůj život sebevraždou, než aby se dostali do rukou gestapa. Čtenář této recenze promine, pokud jsem prozradil pro něj něco neočekávaného, ale já prostě počítám s tím, že Opálkův osud zná opravdu každý.

Děj tedy vychází ze skutečných událostí, ovšem autor musel se značnou dávkou představivosti rekonstruovat mnoho dialogů a situací, které pochopitelně nejsou zachyceny v žádných historických pramenech. Podle mého názoru se mu podařilo zachytit osobnosti jednotlivých parašutistů, i když o nich toho také není příliš známo. Vyzdvihnout musím jednu pro naše dějiny zásadní věc. Dalibor Vácha nezapomněl na fakt, že bez pomoci místních obyvatel, kteří i pod hrozbou smrti parašutistům pomáhali. Kniha Smrt na kůru kromě samotných vojáků oslavuje a připomíná a mnoho obyčejných lidí, kteří jim pomáhali a většina z nich za to zaplatila životem.

Pokud si chcete v souvislosti s aktuálním výročím 80 let od operace Anthropoid připomenout české odbojáře a výsadkáře z Out Distance, zabití Heydricha a hrdinný boj v kostele sv. Cyrila a Metoděje, máte možnost. Kniha Smrt na kůru vás nepřekvapí neočekávaným rozuzlením, to všichni známe z historie. Překvapí čtivostí, autorovým excelentním popisem vypjatých situací a smyslem pro detaily. Kromě beletristických zásluh můžeme panu Váchovi udělit pochvalu i za činnost edukativní, protože si umím jen těžko představit, jak lépe přiblížit čtenářům hrdiny naší historie než dobrým románem.

Díky za poskytnutí knihy k recenzi patří Nakladatelství Argo.