Paměť a dějiny 2/2021: Stoleté výročí vzniku KSČ

Letošní druhé číslo revue Paměť a dějiny se skoro celé věnuje KSČ, jelikož si letos připomínáme stoleté výročí jejího vzniku. Hned v prvním velmi zajímavém textu Michal Stehlík upozorňuje na kauzu, které provázela pobyt Antonína Zápotockého v koncentračním táboře Sachsenhausen.

Paměť a dějiny 2/2021

Budoucí komunistický prezident se podle některých svědectví měl dopouštět týrání svých nizozemských spoluvězňů. šlo jen o fámy nebo na těchto obviněních bylo něco pravdy. To se asi jen těžko dozvíme, nicméně jde o kapitolu, o které jsem až doteď neměl ani tušení. O tomto obvinění slyším poprvé.

Další z populárních historiku Petr Zídek připomíná postavu Václava Šturce, prvního předsedu KSČ a dnes prakticky zapomenutého politika. Jeho medailonek nabízí mnoho zajímavých informací, například o jeho pobytech ve vězení. V následujícím textu Ondřej Slačálek píše o bývalých anarchistech v KSČ a navazuje Jakub Vrba, pro změnu s popisem působení Němců v KSČ za první republiky.

Michal Stehlík i v dalším článku píše o prezidentu Zápotockém, tentokrát se věnuje zobrazování této figury ve filmu. Jan Adamec v textu o Komunistické straně Číny připomíná i její výročí. Číňané se mohou těšit ze své komunistické partaje jen o pár měsíců kratší dobu než my…

Martin Nekola psal o Češích v uprchlických táborech v Rakousku po únoru 1948, za pozornost stojí také rozhovor s fotografkou Sanou Kyndrovou, která kromě jiného fotila odchod sovětských vojáků. Nechybí bohaté fotografické příloha. Odsunu sovětských vojsk v širších historických souvislostech se věnoval Prokop Tomek, Matěj Bílý pro změnu připomenul výročí rozpadu Varšavské smlouvy.