Studenty seznámí s osudem faráře Toufara komiks

V souvislosti s výročím úmrtí kněze Josefa Toufara (+ 25. února 1950) vydává Ústav pro studium totalitních režimů netradiční vzdělávací materiál, který propojuje komiks a dobové prameny. Komiks Dějepisné sešity: Toufar je určen školám i širší veřejnosti. Testování na středních odborných školách ukazuje, že kombinace komiksu a dobových pramenů podnítí k přemýšlení a samostatné práci i takové žáky a žačky, které tradiční frontální výuka dějepisu nezaujala. Dějepisné sešity jsou dostupné také online: http://sesity.dejepis21.cz/

Dějepisný sešit

„Spíše než učebnici se Dějepisné sešity podobají archivnímu kartonu, v němž jsou uloženy prameny, či vyšetřovacímu spisu, kde policisté shromažďují důležité informace a důkazy k případu, který řeší,“ popisuje projekt jeden z jeho autorů, historik a didaktik Kamil Činátl z Oddělení vzdělávání ÚSTR. „Archivní prameny plní roli indicií, s jejichž pomocí žáci a žákyně pátrají po minulosti. Materiál podněcuje samostatnou práci a rozvíjí kritické myšlení nejen o historii. Komiks zasazuje příběh kněze umučeného Státní bezpečností do širších souvislostí, a nabízí tak vhled do klíčových období české poválečné historie,“ dodává Činátl.

Komiks je výsledkem spolupráce týmu z Oddělení vzdělávání ÚSTR s výtvarnicí Juliánou Chomovou, která za svou komiksovou tvorbu a knižní ilustrace získala řadu ocenění. „Z hlediska vzdělávání je důležité i propojení historických příběhů s obrazem. Vizualita komiksu je čtenářsky přitažlivá a zároveň si díky ní žáci a žačky lépe v paměti udrží znalosti, které si v dříve rámci poznávací hry osvojili,“ objasňuje člen autorského týmu Čeněk Pýcha. „Komiks nabízí volnější formát, který se skládá z několika listů a souboru pramenů určených k rozstříhání. Jednotlivé obrazy jsou sice označeny čísly, ale jejich pořadí je libovolné. Vznikne tak pracovní sešit, který nepředkládá pevně dané vědění, ale vyzývá čtenáře a čtenářky k tvůrčímu dialogu,“ popisuje Pýcha didaktické výhody dějepisného sešitu.

Proč jsme do výukového komiksu vybrali právě osobnost Josefa Toufara? Dramatický příběh jeho života prostupuje celými českými poválečnými dějinami. Týká se jak roku 1950, kdy byl číhošťský farář zatčen, vyšetřován a kdy zemřel, ale také pozdější doby, kdy byl případ interně přešetřován, aby nakonec v roce 1968 znovu pronikl na veřejnost. Číhošťský případ se řeší i po roce 1989. Toufarův vyšetřovatel Ladislav Mácha je obžalován a odsouzen. Tělo kněze bylo nedávno exhumováno v souvislosti se snahami české katolické církve o jeho blahoslavení a svatořečení. Ani dnes se historici neshodnou v tom, co se v Číhošti v prosinci 1949 vlastně stalo. Pohyb kříže, který stál na počátku dramatických událostí, nemá jednoznačné vysvětlení. Dodnes tak vedle sebe existují různé verze příběhu.

Zdroj: TZ ÚSTR