Přednáška: Antická sbírka Národního muzea. Její vznik, vývoj a budoucnost (14. 3. 2017, 17:00)

Jaké poklady ukrývá antická sbírka Národního muzea? To posluchačům odhalí Helena Svobodová. Cyklus přednášek antické vzdělanosti představí vybrané antické sbírky světového významu a prostřednictvím jejich exponátů posluchače seznámí s dějinami antického světa, s vývojem antického umění i samotné klasické archeologie a sběratelství antických památek.

Antická sbírka Národního muzea

Národní muzeum dnes spravuje počtem i významem největší sbírku antických památek v Čechách a na Moravě. Systematicky je budována od 20. let minulého století, některé předměty však pocházejí z mnohem starších sbírkových fondů. Byla, je a bude antika součástí muzejních expozic v naší zemi? Jak se u nás vyvíjel zájem o antické dědictví, co víme o historii sběratelství a jak může Národní muzeum svou sbírkou obstát v konkurenci světových muzeí?

Přednáší: Helena Svobodová

Prostor: Nová budova Národního muzea, Vinohradská 1, Praha 1

Termín konání: 14. 3. 2017 / 17.00 hod
Vstup zdarma

Přednášky pořádá Společnost Národního muzea Sekce přátel starověkých civilizací.

Zdroj: TZ NM