Archiv štítku: Alfred Wetzler

Čo prinieslo svedectvo Rudolfa Vrbu a Alfreda Wetzlera vtedajšiemu svetu

“Je nepopierateľnou skutočnosťou, že Nemci úmyselne a systematicky vyvraždili milióny civilistov – Židov, rovnako ako aj kresťanov – z celej Európy”

Vrba a Wetzler týmto výrokom deklarujú, že Nemci sa nezameriavajú iba na jednu etnickú skupinu, ale ich zámerom je vyvraždiť aj ďalšie skupiny, napr. kresťanov. Doterajšie správy, ktoré boli uverejnené, hovorili výlučne o židovskej otázke, teda Vrba a Weztler prinášajú historicky presnejší pohľad.

Rudolf Vrba a Alfred Wetzler
foto: flashtrafficblog.wordpress.com

Pokračování textu Čo prinieslo svedectvo Rudolfa Vrbu a Alfreda Wetzlera vtedajšiemu svetu