Paměť a dějiny 3/2021: Gulag

Letošní třetí číslo revue Paměť a dějiny má velmi zajímavé ústřední téma, zabývá se sovětskými gulagy. Hned v úvodním textu se Adam Hradilek zabývá československými vězni gulagu v Republice Komi. Jeho výzkum například odhalil, že 15 % těchto vězňů gulag v severní evropské části SSSR nepřežilo. Jde například o známou Vorkutu, město, které je s gulagem neodmyslitelně spjato. Tento článek doprovázejí fotografie Čechoslováků, kteří v gulagu skončili. Utrápené tváře vypovídají o jejich osudu mnohdy víc než mnoho stran textu.

Paměť a dějiny 3/2021

Ruští historici bratři Rogačevové v dalším článku píší o historii gulagů v Republice Komi obecně, zajímavá je mapka táborů, zobrazující kromě nejsevernější Vorkuty i všechny ostatní tábory. autoři zdůrazňují hlavně to, že tato oblast za svůj rozvoj paradoxně vděčí právě pracovním táborům a lidem, kteří zde vykonávali otrockou práci.

Anna Chlebina si povídala s Galinou Artemenkovou z Vlastivědného Muzea v Intě, což jedno z měst, která byla založena na místech bývalých gulagů. Jan Dvořák potom připomíná osudy Čechoslováků, kteří byli vězněni ve Volgogradu, tedy trochu netradičně v centrální a neodlehlé části Ruska poměrně blízko Moskvy. Adam Hradilek dále komentuje fotoalbum NKVD, které obsahuje snímky ze stavby trati Kotlas-Vorkuta. Z fotodokumentace je znít, jak těžké bylo v divočině vybudovat železniční trať, prakticky holýma rukama bez mechanizace.

Jiří Friedl a Jan Synek si dali za úkol čtenáře seznámit s osudy dvou polských vojenských dezertérů, kteří jsou někdy oslavováni jako protikomunističtí odbojáři, ale přitom zavraždili 3 nevinné civilisty. Tato miniskupina operovala i na území Československa. Václav Kaška se zabýval prověrkami členů KSČ v éře stalinismu a Prokop Tomek připomíná chartistu Jana Součka. ten svůj podpis přidal ve velmi pokročilém věku a se zrakovým postižením. Mikuláš Pešta pak píšu o pravém významu Mezinárodního dne studenstva.

V třetím letošním čísle revue pak čtenáři najdou i dva nekrology – Michaila Rogačeva, který pomáhal mapovat osudy Čechoslováků v gulagu, a Josefa Muellera, jednoho z našich posledních veteránů druhé světové války.