Paměť a dějiny 4/2020: Podzemní církev v Československu

Poslední číslo revue Paměť a dějiny v roce 2020 je tentokrát zaměřeno na téma skryté církve v Československu za komunismu. Hned v prvním textu Ondřej Salvet a Eva Vybíralová představují nejvýraznější osobnost moravské církve 20. století, Felixe M. Davídka. Tato nonkonformní postava bořila mýty a jedním z jejích nejradikálnějších kroků bylo udělování kněžského svěcení ženám. Davídek se věnoval nejen svému vzdělávání, ale koncem 40. let minulého století pracoval s mladými, kteří toužili vykonávat duchovní povolání a dokonce plánoval vytvořit ilegální univerzitu.

Paměť a dějiny 4/2020

V dalším článku se Eva Vybíralová zabývá vězeňskou etapou života Felixe M. Davídka. Ta trvala 14 let (1950-1964) a kněz Davídek se i během ní ukázal jako neúnavný pedagog, který neznal strach z režimu. Autorka čerpá i z vyšetřovacích a vězeňských spisů a nevynechává ani pokus o útěk.

Eva Vybíralová shrnula i životní příběh Adolfa Svinky, aktivního laika z Kyjova, který se zapojil do nelegální distribuce církevních tiskovin. Součástí textu jsou vzpomínky sepsané na někdy po roce 1989. Ondřej Salvet nahlédl do osobního archivu Felixe M. Davídka, který mu zpřístupnila paní Ludmila Javorová. Tajný biskup Davídek je středobodem celého aktuálního čísla, takže čtenář má možnost opravdu detailně poznat tuto za mě (po přečtení textů) obdivuhodnou osobnost. Já sám se dějinám církve vyhýbám, ale nelituji, že jsem dostal šanci Felixe M. Davídka prostřednictvím textů poznat.

Eva Vybíralová si dále pozvala k rozhovoru katolického aktivistu a politika Františka Mikloška, hlavním tématem byla skrytá církev za komunismu. Miroslav Nedorostek pak hovořil s Josefem Hořákem, tajně vysvěceným knězem a Josefem Blahou, absolventem tajných seminářů Felixe M. Davídka. Stanislava Vodičková se ve svém článku zabývala aktivitami katolické církve v hledáčku StB, součástí jsou zajímavé tajně pořízené fotografie.

V textu Podivná svoboda Jaroslav Pažout přibližuje zdánlivě apolitický zákon č. 44/1973 sb., který měl komunistické společnosti sloužit k ochraně před asociálními živly a stal se bičem na lidi s odlišnými politickými názory a tajné kulturní aktivity. Jde o zajímavý pohled na trestněprávní politiku za normalizace.

Eva Vybíralová pro čtvrté číslo roku 2020 pořídila rozhovor s Kateřinou Tučkovou, úspěšnou spisovatelkou (jmenujme třeba Žítkovské bohyně či Vyhnání Gerty Schnirch), která chystá novou knihu Bílá Voda. Ta se má týkat internace řeholnic. Čtenář PaD má šanci přečíst si několikastránkovou ukázku z knihy.