Paměť a dějiny 2/2020: Sousoší Sbratření, Velehradská pouť 1985 a Štěpán Černoušek

Všimnul jsem si toho až teď, ale vězte, že v online archivu revue Paměť a dějiny jsou k dispozici pdf verze článků už od aktuálního čísla. Texty z letošní “dvojky” si tedy můžete už teď přečíst elektronicky a zdarma! Dříve byl online archiv také dostupný, ovšem jen pro čísla starší. Tahle změna je super, ale nic nemění na tom, že papír je prostě papír a v online archivu si neužijete skvělé obálky a kvalitní zpracování časopisu jako celku. V textu níže tedy najdete odkazy na zmiňované články.

Paměť a dějiny 2/2020

Co tedy najdete v novém čísle? Jan Šindelář napsat podrobnou studii o sousoší Sbratření, díle, které často měnilo umístění a nyní stojí v pražských Vrchlického sadech kousek od Hlavního nádraží. Jaroslav Šebek zasazuje v dalším dlouhém textu Velehradskou pouť v roce 1985 do církevně politického kontextu a upozorňuje na význam této nakonec masivní manifestace proti režimu.

Politickými represemi v poválečném Polsku v souvislosti se snahami Poláků o emigraci přes ČSR se v textu Laskavě prosím o zatčení… zabývají Jiří Friedl a Adam Zítek. Následuje článek Lucie Römer o časopisu Im Herzen Europas. Šlo o periodikum, které od konce čtyřicátých let vydával stát v němčině. Sloužilo k propagaci Československa v německy mluvících zemích a zdá se i propagandě. Tento měsíčník dlouhodobě vedla známá spisovatelka Lenka Reinerová, autorka studie se snaží osvětlit její roli v tomto projektu a význam časopisu jako takového.

Velkou radost mi udělal rozhovor se Štěpánem Černouškem, spoluzakladatelem sdružení Gulag.cz. Není jenom o jeho aktivitách na poli mapování sovětských gulagů, ale nechybí ani komentáře k aktuální situaci v Rusku a o tom, jak jsou zde vnímány dějiny. Příběhy 20. století jsou tentokrát o Sofii Malyljové, nespravedlivě perzekvované básnířce z Podkarpatské Rusi a Emilii Faitové-Kolářové, spolupracovnici a nakonec i oběti bezpečnostních složek.