Paměť a dějiny 3/2019: Sametová revoluce v Československu, Husovy protektorátní oslavy a doping

Třetí letošní číslo revue Paměť a dějiny je celkem pochopitelně z velké části věnováno třicetiletému výročí pádu komunismu v Československu. V ústředním textu, nazvaném Jiná revoluce, se Adéla Gjuričová zaměřila na to, co se těsně po 17. listopadu 1989 odehrávalo v tehdejších státních institucích, tedy na ÚV KSČ, ve Federálním shromáždění atd. To, co se dělo na ulicích a na vysokých školách je poměrně notoricky známé, vývoj uvnitř strany nikoliv. V tomto textu jsem poprvé narazil na osobnost Antona Blažeje, mluvčího vzbouřených komunistů, který během schůze 29. listopadu vystoupil se zásadním a vůči straně kritickým projevem.

Paměť a dějiny 3/2019


Matěj Bílý ve článku Nenaplněné ambice popsal schůzky zástupců parlamentů členských států Varšavské smlouvy v letech 1975-1989, Martin Tichý pak v textu Česká filharmonie hraje a hovoří připomněl, co se dělo během revoluce okolo československého výstavního hudebního tělesa. Na fotografie z demonstrace ukazující transparent “Česká filharmonie nehraje a hovoří” si mnozí jistě vzpomenou.

V dalším textu se Prokop Tomek věnoval vyšetřování případů násilí proti demonstrantům. Dopodrobna byl popsán případ napadení Kateřiny Vávrové a zmíněn je i  RSDr. Jiří Bečvář, který se účastnil zákroku proti demonstrantům a zkraje roku 1990 spáchal sebevraždu. Vít Poláček se zaměřil na Ústav národního zdraví pro vrcholový sport, který vznikl v roce 1985 a byl spojován s organizovaným dopingem.

Martin Jindra v textu Husovy Protektorátní oslavy v roce 1939 připomíná případy manifestace proti nacistické okupaci. Vtipná je pasáž o článku v Poledního listu vydaného 20. dubna 1939, psaného ku příležitosti Hitlerových padesátin. U velké fotografie se objevila inzerce na Šaratici s textem “Padesátkou končí mužný věk a začíná stárnutí…” Jinak je článek věnován hlavně připomínkám Jana Husa během okupace. V rubrice o dokumentech je tentokrát představen tzv. pendrekový zákon (jde prý o nesprávné označení) a následuje popis demonstrací v Brně v srpnu roku 1969, během kterých se pokusil upálit Jan Polášek, stavěly se barikády a po střelbě zůstaly dvě oběti a mnoho stovek zraněných. V sekci galerie pak čtenář najde fotky uprchlíků z velvyslanectví SRN v Praze od Karla Cudlína.