Paměť a dějiny 1/2017: Konfiskace majetku, česká šlechta a akce “Pavouk”

První letošní číslo revue Paměť a dějiny přináší velmi zajímavé texty nejen o majetkových změnách během a po druhé světové válce. Některé z nich se týkají šlechty v tomto nelehkém období, příjemným a zajímavým osvěžením je rozhovor Zdeňka Hazdry s Františkem Kinským.

Paměť a dějiny 1/2017

Ale vezměme to hezky popořádku. V prvním článku se Jan Kuklík a Daniela Němečková pustili do vysvětlování problematiky majetkových změn v ČSR v letech 1945-1948. Orientaci ve změti pozemkových reforem a dekretů jejich text aspoň v mém případě pomohl. Přerozdělování majetku po válce se týká o další text o zákonu zvaném Lex Schwarzenberg. Jistě uhodnete, že šlo o speciální právní normu, jejíž cílem bylo zbavit majetku Schwarzenbergskou primogenituru, tedy jihočeskou větev zmíněného rodu. Když už vláda nemohla jejich majetek zkonfiskovat na základě obecných dekretů (Schwarzenbergové stejně jako většina české šlechty nekolaborovali, spíš naopak, a měli české občanství, později zpochybněné), vymyslela si zvláštní zákon, který v parlamentu podpořili nejen komunisté, ale i ostatní demokratické strany. Při schvalování zákona prý vystoupila i Milada Horáková, která zdůraznila důležitost tohoto zákona, jenž měl podle ní prospět republice…

Zdeněk Hazdra se v dalším článku zabývá opět tematikou české šlechty po válce, konkrétně perzekucemi rodů, většinou silně vlasteneckých, která se táhla od nacismu ke komunismu. Velmi zajímavý je článek nazvaný “Akce Pavouk”, ve kterém Ondřej Koutek poukazuje na to, že v šedesátých letech minulého století (a i později) bylo u nás tajně evidováno obyvatelstvo židovského původu. Těsně před revolucí se tato databáze speciálního “protisionistického” oddělení StB měla převádět do elektronické podoby a obsahovala desetitisíce osob a mnoho jejich osobních údajů. Autor do tohoto čísla přispěl i dalším textem o útvaru, který se bojem se sionismem zabýval. Nechybějí zajímavé snímky z tajného sledování účastníků akcí pražské židovské obce v době komunismu.

I další texty a materiály stojí za pozornost, třeba ten věnovaný nedávno zesnulému kardinálovi Vlkovi, nebo Kopie originálu návrhu zmíněného dokumentu Lex Schwarzenberg, tedy zákona č. 143/1947 Sb.

Závěrem této pozvánky ke čtení letošního prvního čísla revue Paměť a dějiny chci připomenout, že v archivu si můžete přečíst články ze starších čísel v elektronické podobě a zdarma.