Paměť a dějiny 4/2016: Charta 77 z mnoha pohledů, Magor ve vězení a hospodářské delikty

V posledním čísle revue Paměť a dějiny toho z pochopitelného důvodu kulatého výročí vzniku Charty 77 najdeme nejvíce právě k této tématice. I po čtyřiceti letech toho mají badatelé hodně na práci…

Paměť a dějiny 4/2016

Úvodní text Ladislava Kudrny a Františka Stárka řečeného Čuňas je nazván (Proto)underground a zabývá se normalizační hudbou a kulturou vůbec. Dočteme se zde o Milanu Knížákovi a dalších “máničkách” tedy vlasatcích, kteří byli podvratnými a nepřizpůsobivými živly a domnívali se, že ustanoví novou, na režimu nezávislou kulturu podle svého. Šlo o boj s StB, do určité míry nerovný. Jde o velmi celistvé shrnutí dění na tehdejší hudební scéně.

V článku Tomáše Malínka Akce “Klen” se čtenář dozví o zpravodajské hře, do které byl zavlečen západoněmecký úředník pražské ambasády. Jde o příběh až detektivní s přesahem do popisu pražského podsvětí. Další článek Petra Placáka se věnuje exilové organizaci Opus bonum. šlo o boj za dodržování lidských práv v komunistickém Československu a jedním z hojně zmiňovaných protagonistů je známý kněz Anastáz Opasek.

Asi nejvíc mě zaujala studie Romana Johna nazvaná Magorova vězeňská léta. Čtenář se seznámí se známými i méně populárními příběhy a fakty z vězeňského života Ivana Jirouse. Autor chronologicky probírá veškeré Jirousovy pobyty ve vězení včetně toho, který skončil propuštěním těsně po sametové revoluci. Více než 8 let strávených za vězeňskými zdmi nabízí dost prostoru pro vyprávění příběhů i prosté zmiňování faktů.

Dále se v tomto čísle revue probírají další dva hrdelní procesy s padělateli potravinových lístků. Pánové Pejčoch a Plachý nás nechávají nahlédnout pod pokličku sledovaných soudních líčení a vykreslují postavy hlavních protagonistů, kteří skončili na šibenici, hlavně pro výstrahu těm, které by snad napadlo pustit se do podobných podniků, které v očích veřejnosti poškozovali celé hospodářství a zavinili kritický nedostatek zboží. autoři dokazují, že ve skutečnosti falešné potravinové lístky stát až tak moc neruinovaly…

Za pozornost stojí i další texty, které se věnují hlavně Chartě 77 a jejím signatářům, které mělo na straně StB nastarosti 3. oddělení 1. odboru X. správy SNB. Vizuálně zaměřené čtenáře potěší výběr tajně pořízených fotografií mluvčích Charty 77 a další bohaté fotomateriály ze všech článků.