Archiv zpřístupnil doklady o tom, co StB četla o Gottovi v západním tisku

Zprávy o stavu vyšetřování sebeupálení Jana Palacha a Jana Zajíce, jmenné seznamy účastníků různých studentských demonstrací v 60. letech, interpelace poslanců k případu Václava Havla nebo zprávy o událostech tzv. „hokejové noci“ z 28. na 29. března 1969 – to jsou jen některé z archiválií, které Archiv bezpečnostních složek přidal do aplikace eBadatelna. V ní mohou registrovaní badatelé studovat kdekoli na internetu.

Štěnice

Celkový počet skenů nově přesáhl půl milionu. Podle ředitelky ABS Světlany Ptáčníkové přidal archiv dva zajímavé fondy, respektive jejich části: „Tentokrát jde o 3. část fondu Sekretariát federálního ministerstva vnitra (tedy o fond A 2/3) a o 2. část fondu Inspekce ministra vnitra ČSSR (fond A 8/2). Fond A 2/3 obsahuje materiály ze schůzí kolegia ministra vnitra, písemnosti z jeho operativních porad, některá usnesení předsednictva ÚV KSČ a sekretariátu ÚV KSČ, projevy ministra vnitra ČSSR aj. Písemnosti se dotýkají významného období 2. poloviny 60. let, zejména roku 1968 a následné invaze a normalizace.“

Ve fondu je uloženo mnohé, co dokumentuje práci tehdejšího ministerstva vnitra a Sboru národní bezpečnosti. Jsou to např. plány práce, vyhodnocení činnosti jednotlivých útvarů (včetně vojsk MV), různé organizační řády a statuty, prověrky, předpisy a směrnice, ale také mezinárodní dohody. Nechybějí záznamy z porad, dokumenty k bezpečnostní politice KSČ a k bezpečnostním opatřením, a ovšem i k oslavám různých dnů a výročí.

Perličkou je zpráva, zaslaná ministrovi vnitra o článcích týkajících se Karla Gotta, otištěných v „Aktuelle Woche.“ Časopis je sice označen jako „týdeník s trvale nemravným obsahem“, ale přesto (nebo snad právě proto) bezpečnostní složky zajímal.

Fond Inspekce ministra vnitra je neméně zajímavý, neboť dokumentuje metody používané Státní bezpečností. „I úplné laiky by mohly zaujmout hned dvě zprávy o prošetřování stížností, týkajících se odposlechů – prvním stěžovatelem byl Václav Havel, druhým jeden z mužů „Pražského jara“ Zdeněk Mlynář,“ upozorňuje S. Ptáčníková. Archiválie k případu Zdeňka Mlynáře je o to pikantnější, že obsahuje na jedné straně písemnosti, ve kterých inspekce vyšetřuje (samozřejmě jenom na oko), kdo mohl zařízení do bytu Z. Mlynáře umístit, a na druhé straně dokumenty, ve kterých se pátrá po tom, jak se to celé vlastně prozradilo a kdo má k tomu vypracovat jakou zprávu. Spis uložený v Archivu obsahuje přímo onu „štěnici“, přesně řečeno mikrofon a novodurovou trubičku.

Celkový počet skenů v eBadatelně je 565 675. Z množství archiválií, které spravuje ABS, je to ovšem jen zlomek.

Zdroj: TZ ÚSTR