Paměť a dějiny 4/2015: O spolupráci s StB, analýza personálního složení odboru pro boj s vnitřním nepřítelem

Poslední loňské číslo čtvrtletníku Paměť a dějiny se skoro monotematicky zabývá spoluprací s tajnou předlistopadovou policií, se Státní bezpečností. Prověření autoři se věnují dodnes palčivému tématu velmi pečlivě a přečtení klíčových materiálů z tohoto čísla zájemcům poskytne zajímavý přehled dějí a reálií z let 1945 – 1989.

Rád bych upozornil na velmi zajímavé fotografie z takzvaných “sledovaček” tedy z tajného pořizování dokumentace přímo v teránu. Tehdejší estébáci s minimem moderních prostředků odváděli velmi solidní práci.

V úvodním textu autor Libor Bílek uvádí čtenáře do problematiky rezidentů, agentů a informátorů. Jde o tajné spolupracovníky, velmi důležitou součást tajné policie všech zemí, období a režimů. Můžeme si prohlédnout kopii závazku, poodhalíme tajemství dokumentování spolupráce a seznámíme se s počty takto spolupracujících lidí.

Petr Placák ve svém článku Kdo u Tygra zpíval upozorňuje na akce tajné policie ve známé pražské hospodě U Zlatého tygra. Tam se scházeli zajímaví veřejně známí lidí a také šlo samozřejmě o rejdiště tajných a donašečů.

Adam Zítek v dalším textu představí konfidenta Břetislava Janíčka. Tento výtečník spolupracoval se Gestapem a později i s tajnou komunistickou policií, když působil v táboře u uranových dolů v Jáchymově. Jde o příběh typického bezcharakterního člověka, který mohl spolupracovat s každým režimem a s tímto přístupem nebyl zajisté sám…

Jan Kalous ve článku nazvaném “Proti všem” popisuje činnost operativních odborů pro boj s vnitřním nepřítelem v přelomovém období listopadu roku 1989. Nechybí analýza personálního složení, ta je opravdu zajímavá a vypovídající více než dalekosáhlé psané rozbory. Původní profese zaměstnanců, jejich věkové složení a třeba i údaj o členství v KSČ. To vše umožní udělat si obrázek o tom, jací že byli estébáci, kteří měli za úkol bojovat s vnitřním nepřítelem.

Závěrem je třeba podotknout, že přístup s tematickými čísly magazínu Paměť a dějiny je skvělý, protože umožňuje rozebrání problematiky dopodrobna a pečlivě. Nač kouskovat už tak skvělý prostor, že?