Výstava Praha Husova a husitská končí 24. 1. 2016

Muzeum hlavního města Prahy a Archiv hlavního města Prahy pořádají do 24. 1. 2016 v Clam-Gallasově paláci, Husova 20, Praha 1 výstavu Praha Husova a husitská / 1415‒2015. Praha a pražská univerzita byly téměř celoživotním působištěm mistra Jana Husa. Pražská města, která byla do roku 1400 rezidencí panovníků Svaté říše římské, se stala místem zrodu a ideovým i politickým centrem husitského hnutí. Následně byla po více než 200 let střediskem české (husitské, kališnické) reformace. Byla také místem přetrvání stop husovské a husitské tradice v době protireformace a stala se hlavním ohniskem obnovy a nového vzestupu této tradice v 19. a 20. století.

Výstava Praha Husova a husitská

Výstava představí Husovu a husitskou Prahu, pražské působení Jana Husa a jeho „druhý život“ téměř čtyřmi sty exponáty od předmětů každodenní potřeby přes vzácná umělecká díla, množství rukopisů a starých tisků, knihy, fotografie, modely až po moderní audiovizuální tvorbu reflektující husovskou a husitskou tradici v české kultuře.

Vystaveny jsou takové unikáty jako kniha modliteb Václava IV. pro stanovené denní hodiny, tzv. „hodinky“, zapůjčené z oxfordské Pembroke College. Dalším významným exponátem, zapůjčeným z Univerzitní knihovny v Edinburgu, je stížný list české a moravské šlechty kostnickému koncilu ze dne 2. září 1415 s protestem proti Husovu odsouzení a upálení – originál jediného zachovaného exempláře z osmi stejnopisů. Opis čtyř filozofických spisů Johna Wyclifa, vyhotovený vlastnoručně Janem Husem a obsahující jeho české glosy, zapůjčila Kungliga Biblioteket ve Stockholmu. Všechny tyto rukopisy lze obdivovat po celou dobu výstavy.

Od 4.11. 2015 je výstava obohacena o dva deskové obrazy z přelomu 15. a 16. století – křídlo retáblu z Roudník s malbou upálení Jana Husa a predelu retáblu z Chrudimi s vyobrazením Jana Husa a Jeronýma Pražského jako světců. Z dobových uměleckých skvostů jsou dále po celou dobu výstavy k vidění Madona svatovítská, Bolestný Kristus z Týnského chrámu nebo gotické plastiky bolestných Kristů ze Staroměstské i Novoměstské radnice.

Od 18.12. 2015 bude možno spatřit originál bohatě iluminovaného rukopisu Brevíře Benedikta z Valdštejna z fondu Národní knihovny.

Komentovaná prohlídka výstavy Praha Husova a husitská s prof. Petrem Čornejem – 13. 1. v 16.00 hod.

Zdroj: TZ MHMP