Archiv štítku: Praha Husova a husitská

Výstava Praha Husova a husitská končí 24. 1. 2016

Muzeum hlavního města Prahy a Archiv hlavního města Prahy pořádají do 24. 1. 2016 v Clam-Gallasově paláci, Husova 20, Praha 1 výstavu Praha Husova a husitská / 1415‒2015. Praha a pražská univerzita byly téměř celoživotním působištěm mistra Jana Husa. Pražská města, která byla do roku 1400 rezidencí panovníků Svaté říše římské, se stala místem zrodu a ideovým i politickým centrem husitského hnutí. Následně byla po více než 200 let střediskem české (husitské, kališnické) reformace. Byla také místem přetrvání stop husovské a husitské tradice v době protireformace a stala se hlavním ohniskem obnovy a nového vzestupu této tradice v 19. a 20. století.

Výstava Praha Husova a husitská

Pokračování textu Výstava Praha Husova a husitská končí 24. 1. 2016