Prosincové semináře ÚSTR, Gulag v memoárech českých autorů

pondělí 14. prosince pořádáme společně s Knihovnou Václava Havla seminář Gulag v memoárech českých autorů. Během večera, kterým bude provázet Adam Hradilek, budou představeny životní osudy českých (resp. československých) autorů lágrové literatury a jejich často strastiplné úsilí podat svědectví o sovětských pracovních táborech. Seminář proběhne v Knihovně Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 1 od 19 hodin. Na seminář není třeba registrace.

O den později, v úterý 15. prosince od 18 hodin proběhne ve Studiu Hrdinů ve Veletržním paláci v rámci doprovodného programu k výstavě Budování státu komponovaný filmový večer Filmování státu – komentovaná projekce filmových obrazů české státnosti s následnou diskuzí. Více informací očekávejte na našich webových stránkách, o samotné výstavě naleznete informace zde: http://ngprague.cz/exposition-detail/budovani-statu-reprezentace-ceskoslovenska-v-umeni-architekture-a-designu/

Ve středu 16. prosince pak zveme na panelovou diskuzi Politika dějin, politika paměti, která se uskuteční od 16 hodin v knihovně Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR (Vlašská 9, Praha 1). Aktuální migrační vlna z mimoevropských zemí opět oživuje úvahy o evropské identitě. Součástí tohoto vývoje je i debata o politice dějin, na celoevropské úrovni i na půdorysu jednotlivých národních států. Nejživěji do ní vstupují konzervativní politické proudy oživující velké vyprávění o národních dějinách. Je v této souvislosti možné formulovat a prosazovat alternativní politiku dějin, která nebude tak úzce vázána na národní narativ? Jaké je vlastně místo politiky dějin v liberální demokracii v postmoderní éře? K čemu ji potřebujeme? Diskuze se zúčastní: Michal Kopeček (ÚSD), Muriel Blaive (ÚSTR), Françoise Mayer, Pavel Barša (FF UK), Ondřej Matějka (ÚSTR) a Mikuláš Kroupa (Post Bellum, o.p.s.). Moderuje Matěj Spurný (ÚSD).

Zdroj: TZ ÚSTR