Archiv štítku: Považská Bystrica

Považské strojárne a sociálny, kultúrny a športový vývoj v 70. – 80. rokoch

Sedemdesiate a osemdesiate roky boli v znamení pokračujúceho záujmu  podniku o svojich zamestnancov. Koncom 70-tych rokov a začiatkom 80- tych rokov sa viacerým rodinám zdvihla životná úroveň.  Prejavilo sa to aj v populačnom raste. Považská Bystrica zaznamenala v tomto období  najväčší prírastok obyvateľstva.  V roku 1970 mala 14 529 obyvateľov , v roku 1980 zaznamenala už 30 444. Počet obyvateľov mesta sa teda za pomerne krátky čas zdvojnásobil. Následne  sa vzrástol aj počet domov z 1213 na 1315. Kým v 70. rokoch tvorili väčšinu obydlí prízemné domčeky, v osemdesiatych rokoch prevažujú nové viacposchodové panelové domy.

Pokračování textu Považské strojárne a sociálny, kultúrny a športový vývoj v 70. – 80. rokoch