Archiv štítku: politika

Kniha: Edvard Beneš – Drama mezi Hitlerem a Stalinem

Edvard Beneš je poměrně rozporuplnou osobností, která vzbuzuje dost emocí i dnes, po mnoha desetiletích od doby, kdy byl československým presidentem a diplomatem, ve středu meziválečného, druhoválečného a poválečného dění v Evropě. Antoine Mares ve své knize Edvard Beneš – Drama mezi Hitlerem a Stalinem nabízí nadhled francouzského historika, který zná velmi dobře dějiny Československa a střední Evropy. Tento Benešův životopis je podrobný a věnuje se zejména a skoro výhradně jeho politické a diplomatické kariéře. Nečekejte pikantnosti ze soukromí, tomu se kniha věnuje jen velmi málo a předpokládám, že to není ani tak tím, že by se mu autor chtěl vyhýbat, ale prostě proto, že na Benešově soukromí toho není zdaleka tolik zajímavého, jako na jeho profesní dráze.

Antoine Mares: Edvard Beneš - Drama mezi Hitlerem a Stalinem

Pokračování textu Kniha: Edvard Beneš – Drama mezi Hitlerem a Stalinem

Přednáška: Sirkka Ahonenová – Politics of History and Memory – Tracing a Post-Liberal Trend (15. 10. 2015 v 10:00)

Tento čtvrtek 15. října od 10 hodin se koná přednáška finské historičky Sirkky Ahonen (University of Helsinki) Politics of History and Memory – Tracing a Post-Liberal Trend, která proběhne v rámci vědeckých seminářů Ústavu pro studium totalitních režimů (Siwiecova 2, Praha 3, 1. patro). Přednáška proběhne v angličtině bez tlumočení.

Sirrka Ahonenová, foto: gaudeamus.fi
Sirrka Ahonenová, foto: gaudeamus.fi

Sirkka Ahonen je emeritní profesorkou historie a vzdělávání v sociálních vědách na Univerzitě v Helsinkách, vyučovala historii také ve Velké Británii a Bosně a Hercegovině. Publikovala knihy na téma postkomunistické historie ve východní a střední Evropě, formování historické identity mezi dospívajícími a na téma politických snah o rovnocenné možnosti vzdělávání v severských zemích. Její nejnovější monografií je Coming to Terms with a Dark Past —How Post-Conflict Societies Deal with History.

Zdroj: ÚSTR