Archiv autora: Ondřej Musil

Kvíz: Poznáte, kde byly foceny tyto známé události?

Většinu těchto historických fotografií jistě znáte, budete také vědět, kde byly foceny?

A. Havel

 1. Španělsko
 2. Francie
 3. Portugalsko
 4. Anglie

p-7

 

B. Beatles

 1. Liverpool
 2. Manchester
 3. Londýn
 4. Cambridge

p-6

C. Vlajka

 1. Okinawa
 2. Iwo Jima
 3. Midway
 4. Saipan

p-5

D. Vzducholoď

 1. New York
 2. New Orleans
 3. New Jersey
 4. New Hampshire

p-4

E. Monroe

 1. Los Angeles
 2. New York
 3. Chicago
 4. Dallas

p-1

F. Sověti

 1. Berlín
 2. Mnichov
 3. Norimberg
 4. Vídeň

p-2

G. Pyšná princezna

 1. Vandsdorf
 2. Česká Lípa
 3. Liberec
 4. Kamenický Šenov

p-3

 

H. Einstein

 1. Princeton University
 2. Berkeley University
 3. Harvard University
 4. Stanford University

p-8

 

I. Kosmonaut

 1. Nevada
 2. Hollywood
 3. Mars
 4. Měsíc

p-9

 

Správné odpovědi

A3, B3, C2, D3, E2, F1, G4, H1, I4

Kvíz: Poznáte, jak se jmenují tito egyptští faraoni?

Vyzkoušejte si zda podle popisu poznáte, jak se jmenují faraoni na následujících fotografiích.

A. ……………

 

 

f-1

 

B. ……………

f-3

C. ……………

f-4

D. ……………

f-5

E. ……………

f-6

F. ……………

f-2

 

 1. Achnaton – otec Tutanchamona, byl panovník 18. dynastie ve starověkém Egyptě v období Nové říše, manžel proslulé královny Nefertiti. Vládl přibližně v letech 1359–1342 nebo 1352–1336 př. n. l. Provedl radikální náboženskou reformu a mnohočlené egyptské božstvo nahradil jedním bohem – bohem Slunce Atonem. Jeho syn Tutanchamon se vrátil náboženství zpět do starých koleií. Změnil také styl zobrazování královských příslušníků – velké povislé břicho, prsty na rukou jsou extrémně ohebné a u členů královské rodiny jsou znázorňovány až nezvykle protáhlé hlavy
 2. Djoser – první panovník 3. dynastie vládl 2690–2620 př. n. l. Stavitel první pyramidy v Sakáře, která byla ještě stupňovitá.
 3. Khufu (řecky Cheops) – vládl jako druhý panovník 4. dynastie v letech  2554–2531 př. n. l. Byl stavitelem velké pyramidy a jeden z nejznáměnších faraónnů. Přesto o jeho vládnutí víme velmi málo a jediný portrét, který byl zatím objeven jen 7 cm vysoká soška vyřezená ze slonoviny.
 4. Tutanchamon – vcelku nevýznamný panovník, který zemřel ve svých 19. letech. 12. faraon 18. dynastie vládl přibližně v letech 1333 – 1323 př. n. l. Je všeobecně znám kvůli objevení jeho neporušené hrobky v Úddolí králo angličanem Jimem Carterem. Syn kacíře Achnatona, zrušil otcovi reformy, ale zemřel pravděpodobně na zranění kolene a následné infekce.
 5. Ramesse II. –  1279–1213 př. n. l., někdy také označován jako Ramesse Veliký, byl egyptský faraon v době Nové říše a byl třetím panovníkem 19. dynastie. Za královnu měl známou Nefertari. Ramesse měl kolem 250 dětí a dožil se 90. let. Podnikl slavnou bitvu u Kadeše, kde  upadl i se svým vojskem do léčky, ze které se jen stěží a za velikých ztrát vyprostil. Když se vrátil, vylíčil svým obyvatelům, jak své protivníky hrdinsky porazil a po celém Egyptě vznikaly propagandistické výjevy o vítězství.
 6. Meni – byl egyptský mýtický Faraon, který žil zhruba kolem roku 3 000 př.n.l. Podle egyptských mýtů byl Egypt rozdělen na dvě království, Horní a Dolní, a byl to až hornoegyptský král Meni, kdo sjednotil obě země pod jednu vládu.

Správné odpovědi

A3, B1, C2, D6, E5, F4

Kvíz: Poznáte, o kom Hitler mluví?

Vyzkoušejte si, zda poznáte, co si Hitler myslí o svých spojencích či nepřátelích. Který z níže uvedených odstavců patří kterému politikovi? Správné odpovědi najdete na konci článku.

    stalinA. Joseph Stalin (SSSR) antonescuB. Ion Antonescu (Rumunsko) francoC. Francisco Franco (Španělsko)
churchillD. Winston Churchill (Anglie) roosveltE. Franklin D. Roosevelt (USA) musoliniF. Benito Mussolini (Itálie)

 

 1. Hitler se nikdy netajil averzí, kterou k němu pociťoval. Označoval ho za šarlatána a prohlašoval, že zatáhl svou zemi do války jen proto, aby zakryl v očích světa krach své vnitřní politiky. V hloubi duše však tušil, že je to politik z lepšího materiálu, než byl on sám. Z ostrých epitet na jeho adresu se dalo vycítit něco jako závist. Podvědomě obdivoval dokonale provedené politické tahy, kterými získal svoji zemi pro válku. Zde je třeba hledat pravou příčinu prchlivé reakce, jakmile zaslechl jeho jméno.
 2. Hitler se nikdy nesnažil skrývat respekt a obdiv, které vůči němu choval. Byla to jediná hlava cizího státu, kterou by chtěl poznat osobně. Po každé když se některý z Hitlerových emisarů vrátil, dal si vyprávět jeho dojmy do nejmenších podrobností a často se neubránil, aby v záchvatu zvolal: “Je to dobytek, ale musí se uznat, že je to mimořádný typ.” Nejvíce ho zajímalo jeho chování na veřejnosti. Dával si podrobně popsat organizaci recepcí. Ještě před válkou hledal Hitler marně příležitost sblížit se s ním osobně.
 3. Hitler jím otevřeně pohrdal. Činil tak nejen ve svých veřejných projevech, ale i v rozhovorech se svými blízkými. Nebyl mu ochoten přiznat nic dobrého. Když o něm byla řeč, neprojevoval ani náznak obdivu k odvaze, kterou projevoval v téměř beznadějném boji, kdy dával v sázku celou svou osobnost. Vezmeme-li v úvahu možný hluboko skrytý Hitlerův komplex, můžeme tento postoj interpretovat jako nepřizanné uznání zásluh muži, který se jako jediný proti němu po francouzském tažení postavil.
 4. Prakticky až do konce choval k němu Hitler hluboké a upřímné přátelství. Cítil se s ním být spojen tím, jak obdobnou cestu oba urazili. S politováním však konstatoval, že on nemá tak absolutní akční svobodu jako Hitler, protože je závislý na královském dvoře a jeho armáda není tak disciplinovná.
 5. Měl k němu sympatie nejen jako ke spojenci, ale i jako k člověku. Pokaždé o něm mluvil velmi srdečně. Během jeho návštěv v Německu neobyčejně horlivě bděl nad jeho bezpečností. Jednou přiznal, že argumenty, které přináší v diskusích o vedení války, jsou vždy rozumné. Obdivoval také jeho přímou a neúplatnou povahu. Vytýkal mu jen jedno, že totiž nemá ve vnitřní politice dostatečně tvrdou ruku.
 6. Když se mnou Hitler o něm mluvil, měla jsem dojem, že je hluboce zklamán nevděkem, který mu projevil. Jeho pocit byl zvlášť silný po jejich setkání v Hendaye. Hitler tam jel pevně přesvědčen, že podpoří jeho plán na dobytí Gibraltaru. Později přiznal, že jeho nerozhodnost a lavírování způsobily Německu a jeho spojencům vážné škody.

Správné odpovědi

A2, B5, C6, D3, E1, F4

Fotky: Proměny míst spojených s Adolfem Hitlerem

Na konci října jsem měl příležitost cestou na dovolenou v Německu projet hlavní místa, která jsou známá z dokumentů o Hitlerovi nebo druhé světové válce.

Norimberk

První z nich byl Norimberk. Město, kde chtěl Hitler postavit největší stadion na světe a další důležité nacistické budovy. Z pověstného stadionu zbylo jen část základů, které jsou dnes zatopené jezerem. Ale na jihovýchodě Norimberku jsou další pozůstatky, které na vás dýchnou svou minulostí.

Celý bývalý komplex pro nacistické sjezdy má mnoho čtverečných kilometrů a podle mapek se můžete vydat na okružní procházky a narazit tak na Luitpoldhain, kde probíhaly sjezdy SA a SS nebo Zeppelin Field, kde zase Hitler kázal svým stranickým přívržencům z NSDAP. Stupínek, kde stával, je dodnes přístupný. Přilehlé muzeum je určitě další povinnou návštěvou.

Berghof

Po několika dnech jsme dorazili do horského města Berchtesgaden. Kousek odsud je proslulá alpská vesnička Obersalzberg, kde měl Hitler svoje sídlo Berghof. Překvapením bylo, že v Oberslazbergu kromě velkého parkoviště, muzea Dokumentation Obersalzberg a zastávky autobusů, které vozí návštěvníky k Orlímu hnízdu, nebylo již vůbec nic.

Po troše pátrání lze v lese po úzké cestě najít zbytky Berghofu, kde je strohá informační cedule a obvodová zeď, dříve honosného sídla. Hitlera tady navštěvovali státnici, přijímal zde důležitá rozhodnutí a Eva Braunová ho zde točila na svůj 35 mm Kodak.

Orlí hnízdo je přístupné do poloviny října a lze tam dojet právě speciálním autobusem z Obersalzbergu. Nahoře je restaurace s výjimečným výhledem.

Berghof, sídlo, kde Hitler uskutečňoval důležitá rozhodnutí

73218288 IMG_6911

Příjezdová cesta na Berghof v Obersalzbergu

hitler-berghof-obersalzberg-1 IMG_6918

Luitpoldhain v Norimbergu, kde probíhaly sjezdy SA a SS

rpt-gfa-b6 IMG_6542

Grosse Strasse v Norimbergu

Große-Straße IMG_6549

Zeppelin Field v Norimbergu, kde probíhaly sjezdy NSDAP

163842_0 IMG_6570
Hitler-Zeppelin IMG_6560

Orlí hnízdo

8332196310_d3927f3619_z IMG_6947

 

Zdroje původních fotografií: 4littlepiglets.blogspot.com, www.reichsparteitagsgelaende.de