Výjimečný objev v Národním muzeu, autentický záznam hlasu T.G. Masaryka

Ve sbírkách Národního muzea – Českého muzea hudby byl objeven zcela unikátní fonografický váleček s autentickým záznamem hlasu Tomáše Garrigua Masaryka. Jedná se o jeho nadčasový projev o potřebách národa a státu, který přednesl 7. března 1930 v den svých 80. narozenin na Pražském hradě. Fonografický váleček byl v roce 1966 darován Českým rozhlasem v rámci velkého souboru dalších nahrávek. V současnosti v rámci projektu „Nový fonograf“ a zařízení Endpoint, které Národní muzeum zakoupilo v loňském roce, probíhá rozsáhlá digitalizace těchto fonografických válečků a jiných historických nahrávek. Díky tomu je možné po 90 letech opět slyšet hlas prvního československého prezidenta. Symbolicky v době těsně před 170. výročím jeho narození.

„Národní muzeum se v posledních letech intenzivně věnuje digitalizaci svých sbírek a jejich zpřístupňování veřejnosti, včetně zvukových záznamů. Díky zařízení Endpoint, které je jediné v Evropě je možné znovu oživovat a dokumentovat desítky let staré nahrávky. Nález projevu prezidenta Masaryka o potřebách národa a státu u příležitosti jeho 80. narozenin je velice unikátním objevem. Je nejen zajímavé slyšet hlas prvního prezidenta 170 let od jeho narození, ale též si poslechnout jeho nadčasové a i dnes velice aktuální myšlenky a postřehy,“ říká generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

Oslavy 80. narozenin T. G. Masaryka se staly celonárodní událostí, která vzbudila velký ohlas i v zahraničí. Odehrávaly se nejenom ve Vladislavském sále, kde Masaryk přednesl projev, ale celý den Masarykovi blahopřáli zástupci spojenců, spolků a činitelů veřejného života v Československu. Samotné oslavě předcházelo přijetí dvou zákonů, které se přímo k T. G. Masarykovi vztahovaly. První byl zákon č. 22/1930 sb. „O zásluhách T. G. Masaryka“ ze dne 26. 2. 1930, který zněl „T. G. Masaryk se zasloužil o stát. Výrok tento budiž na věčnou paměť vtesán do kamene v obou sněmovnách Národního shromáždění.“ Druhý zákon ze stejného dne (č. 23/1930 Sb.) pak ze státního rozpočtu věnoval T. G. Masarykovi 20 000 000,- Kč, aby je použil dle svého uvážení.
Národní muzeum získalo fonografický váleček o délce 15,5 cm, na kterém byl pořízen 14 minut trvající zvukový záznam z projevu T. G. Masaryka, formou daru od Československého rozhlasu dne 17. 3. 1966.

Tento váleček byl součástí početné akvizice, která tvoří jádro sbírky fonografických válečků v Národním muzeu – Českém muzeu hudby. Akvizice čítala okolo 1100 fonografických válečků.
Zařízení k přehrání fonografických válečků Endpoint, které Národní muzeum zakoupilo v roce 2019, je jediné svého druhu v Evropě. Díky němu bylo možné zvukový záznam vůbec poprvé po 90 letech přehrát a následně převést do digitální podoby. Zařízení získalo Národní muzeum díky projektu Nový fonograf: Naslouchejme zvuku historie. Tento projekt se zaměřuje na problematiku dlouhodobého uchovávání, digitalizace a zpřístupňování zvukového kulturního dědictví v ČR. Projekt odstartoval v roce 2018 pod záštitou Národního muzea na základě Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II) financovaného Ministerstvem kultury ČR. Jedním z hlavních cílů projektu je zachránit nejstarší české nahrávky, včetně fonografických válečků, a zpřístupnit je veřejnosti.

Zdroj: TZ NM