Kniha: Tyranie

Populární historik Timothy Snyder ve své útlé knížce Tyranie (podtitul je 20 lekcí z 20. století) nabízí dvacet krátkých zamyšlení propojujících současný stav světa s historií minulého století. Upozorňuje na věčný souboj demokratických režimů s totalitami, hlavně komunismem, fašismem a nacismem.

Timothy Snyder, Tyranie


Autor poukazuje na více či méně zřejmé paralely současné společnosti a společnosti let dvacátých, třicátých a čtyřicátých let a varuje, že není radno nečinně spoléhat na to, že před možnými hrozbami nás ochrání samotné demokratické zřízení. Každý z dvaceti textů dá čtenáři námět k zamyšlení a možnost s autorem souhlasit či naopak. Osobně s většinou názorů souhlasím, některé pojmy se mi vyloženě líbí, jelikož přesně popisují stav věcí. Třeba “nevyhnutelná poslušnost” po anšlusu Rakouska v roce 1938 nebo systém “brzdy a protiváhy”, který pomáhá balancovat lidstvu nad propastí.

Snyder píše o volbách v Německu v roce 1932 a v Československu v roce 1946 jako o v daných zemích posledních svobodných volbách, jejichž důležitost si ti, kteří volili inkriminované strany, v té době ani neuvědomili. Netušili, že nebudou mít možnost opravy a že přijde vláda jedné strany. Tu mimochodem Snyder považuje za velké zlo. Nakousnuto bylo i téma profesní etiky například u právníků, kteří se často účastnili zvěrstev druhé světové války, jako příklad slouží Hans Frank, guvernér Polska nebo velitelé Einstazgruppen.

Autor často cituje například Hannah Arendtovou (její definici totalitarismu jako smazání rozdílu mezi soukromou a veřejnou existencí) a pro mě překvapivě i Václava Havla. Toto velmi obdivuje, hlavně dílo Moc bezmocných, napsané za totality o totalitě. Většina z dvaceti kapitol Snyderovy knihy obsahuje praktická doporučení, co dělat pro ochranu soukromí, jak přistupovat k médiím, jak být aktivní.

Působivá je část o požáru Říšského sněmu v roce 1933 jako spouštěče teroru sloužícího k posílení moci. K této události klade autor teroristické útoky v Rusku poté, co Jelcin předal moc Putinovi. Knihou se jako červená nit vine také autorova averze vůči americkému prezidentovi Trumpovi, nechybí zmínky o jeho často probíraném napojení na ruské peníze.

Jde o vlastně jakousi příručku s návodem, jak může každý člověk bojovat proti možné nastupující tyranii a totalitám. Čtenář se dozví zajímavé konsekvence, o kterých by ho možná ani nenapadlo přemýšlet a v netradičním mixu historie, myšlenek a aktivismu, si najde pasáže, se kterými bude bezvýhradně souhlasit a naopak ty, které jednoznačně zavrhne. Podobné knihy nečtu často, ale přesto nelituju, že jsem této věnoval pár hodin času. Stálo o za to.

Za recenzní výtisk děkuji Nakladatelství Paseka.