Polemika: Ještě jednou k oduznání Mnichovské dohody

Nevím, co si mám počít s vývody pana A. Frieda, který dezinterpretuje stanovisko britské vlády k Mnichovské smlouvě z dopisu britského ministra zahraničí A. Edena svému československému kolegovi J. Masarykovi z 5. 8. 1942 a čtenáře, který si nedá práci pořádně si přečíst anglický text, tak bezostyšně vodí za nos, protože v něm britská vláda neprohlásila Mnichovskou dohodu, tedy co 30. 9. 1938 podepsala, za neplatnou, jen ji pokládala Němci (od 15. 3. 1939) za zničenou, což je podstatný a obrovský rozdíl.

V dotyčném Edenově dopise se praví, že ministerský předseda W. Churchill prohlásil a pak oficiálně dopisem z 11. 11. 1940 E. Benešovi sdělil, že Mnichovská dohoda byla Němci zničena (obsazením zbytku českých zemí 15. 3. 1939) a taktéž, zcela nově, že při konečné úpravě československých hranic na konci války nebudou mít na stanovisko britské vlády vliv žádné změny, které se staly v těchto věcech jak v roce 1938, tak i později. To sice znamenalo, že britská vláda nebude přihlížet k faktu, že ČSR v roce 1938 odstoupila svá území Německu, Polsku, Maďarsku, ale v žádném případě to neznamenalo, že by se britská vláda nějakým způsobem zavazovala obnovit Československo v hranicích před rokem 1938! Britská vláda se sice tímto dopisem zřekla všeho, co pro Velkou Británii vyplývalo z Mnichovské dohody, avšak nevyjádřila se, s výjimkou odstoupených území, k ostatním jejím důsledkům pro ČSR, a hlavně neprohlásila Mnichovskou smlouvu za neplatnou, natožpak od samého počátku!

Nelze rozhodnout, zda se jedná jen o páně Friedův omyl způsobený elementárním nedostatkem logického myšlení, nebo zda jde o jeho záměrnou lež. Ke které odpovědi se kdo přikloní, ponechávám na čtenářstvu.