Národní knihovna získala na aukci rukopis z roku 1655

Národní knihovna ČR obohatila své sbírky o malou modlitební knihu z roku 1655, která je nejen historicky cenná, ale nese též lidské poselství o lásce. O lásce přátelské i mateřské. Tento vzácný rukopis sloužil také jako památník. Londýnská aukční síň Dreweatts and Bloomsbury Auctions, měla ve své nabídce drobnou modlitební knihu, která byla ozdobená malovanými erby Karbanů z Volšan a Kechellů z Hollensteinu. Tu získala Národní knihovna v aukci za 148 000 Kč.

Modlitební knížka z roku 1655

Patřila mladičké Anně Kateřině Karbanové z Volšan, dceři zámožného erbovního měšťana a radního Nového Města pražského Lukáše Karbana z Volšan. Vzhledem k jeho výraznému angažování během stavovského povstání v letech 1618-1620, byl po porážce stavů Lukáš Karban nejprve odsouzen k smrti, později byl trest zmírněn na doživotí. Nakonec byl propuštěn na svobodu, ale jeho majetek byl částečně konfiskován včetně známého Faustova domu v Praze. Musel tedy odejít z českého království. S celou rodinou se uchýlil do Freibergu.

Anna Kateřina Karbanová se pravděpodobně narodila až v exilu z jeho druhého manželství s Johannou Kechelovou z Hollensteinu. Anna Kateřina se roku 1659 provdala za dvojnásobného vdovce Johanna Gastella (1611-1673) a stala se tak matkou šesti sirotků.

Modlitební knížka

Drobná kniha provázela Annu Kateřinu celým životem nejen jako kniha modlitební, ale plnila i velmi důležitou a osobní funkci – byla zároveň Anniným památníkem. Nechala do svazku vevázat čtyři lístky s verši na památku, které jí darovaly přítelkyně v první polovině padesátých let. Také synové Johann Georg, Johann August a Johann Gottlieb učinili při svém odchodu z domova v letech 1660, 1671 a 1673 do modlitební knihy zápisy svědčící o vděčnosti a lásce k nevlastní matce.

Zdroj: TZ NK