Naděje, zmar a tragické osudy poválečného Československa. Česká televize natáčí film podle Jiřího Stránského

Vrátili se domů, do Československa, a věřili, že přijde tolik vytoužený mír. Historie ale rozhodla jinak. Přes dva a půl tisíce pilotů sloužilo v uniformách britského královského letectva. Pro Brity hrdinové, kteří spolurozhodli o výsledku války, u nás po válce souzeni za velezradu. David Švehlík se jako pilot Emil Malík objeví v hlavní roli filmu Balada o pilotovi, který podle scénáře Jiřího Stránského právě natáčí Česká televize.

Balada o pilotovi, pořad natáčený Českou televizí.
Balada o pilotovi, pořad natáčený Českou televizí.

Mělo by být povinností nejen veřejnoprávní televize podávat pravdivá svědectví o dobách minulých. Myslím, že takovou funkci Česká televize plní bezezbytku. Posledních šedesát let dokumentuje proměny doby, od každodenního života po posuny elit a politických diskurzů. Náš archiv je uceleným audiovizuálním odrazem posledního více než půlstoletí života,“ říká generální ředitel České televize Petr Dvořák a pokračuje: „Válečných filmů nebo snímků z doby okupace v naší i současné kinematografii najdeme mnoho. Jen málo z nich se ale věnuje tématu československých letců, kteří opustili svou zem, aby se stali hybateli událostí, které ji daleko převýšily. Jedním z nositelů takových příběhů je i Jiří Stránský, jehož seriál Zdivočelá země byl jedním z nejdůležitějších počinů televize devadesátých let.“

Balada o pilotovi se odehrává na sklonku léta 1945 a na počátku roku 1946, tedy v době plné euforie z nově nabytého míru, kdy se válkou zborcená síť mezilidských vztahů začala znovu utvářet. Zprvu se mělo za to, že vládu přebírá prvorepubliková demokracie, ale osud Československé republiky byl jiný – komunistické síly se pomalu, ale jistě infiltrovaly do všech společenských oblastí. Jejich obětí se stal i příslušník RAF, kapitán Emil Malík, který se se svými kolegy vrátil domů, k rodině do Prahy. Reálným předobrazem kapitána Malíka byl Karel Balík, tchán autora námětu a scenáristy Jiřího Stránského. „Příběh Karla Balíka jsem znal pouze z vyprávění, ale neměl jsem v ruce žádné důkazy, o které bych se mohl opřít. Navíc pro mě toto téma bylo důležité, protože to byl otec, mé ženy a já pro ni chtěl zjistit pravdu. Nakonec se mi podařilo zjistit, že bych materiály mohl najít ve sklepeních vojenského archivu na Invalidovně, kterou ale před patnácti lety postihla povodeň. Mysleli jsme, že spisy byly zničeny, ale nakonec se je podařilo zmrazit a zachránit,“ popisuje hledání podkladů spisovatel Jiří Stránský.

Před válkou byl Emil Malík slavným pilotem. Na začátku války odešel ze země přes Polsko v domnění, že bude moci bojovat proti Hitlerovi, ale Sověti jej zavřeli do gulagu. Odtamtud vysvobodil československé zajatce generál Píka, jenže Stalin cizí letce na svém území nestrpěl, a tak se piloti dostali lodí kolem světa až do Anglie. Tam Malík spolupracoval s vojenskými spojeneckými špičkami, vezl Beneše do Moskvy za Stalinem k podpisu spojenecké smlouvy, létal s Churchillem i s holandskou královnou Vilemínou. „Balada o pilotovi je milostným příběhem, dramatem a trochu i politickým thrillerem,“ komentuje zpracování režisér Ján Sebechlebský. „Většina filmů, které se zabývají československými letci, zachycuje pouze válečná léta. Ten náš ale bude jeden z těch, které se věnují jejich osudům bezprostředně po návratu z války, jejich představám o budoucnosti a tvrdé konfrontaci s reálným stavem společnosti.“

Ústřední linkou Malíkova příběhu je i jeho vztah s manželkou Karlou, na němž se podepsalo šest válečných let. Jako manželka zahraničního vojáka zažila tři roky v koncentračním táboře ve Svatobořicích a o jejich děti se musela postarat její sestra. „Karla je pro mě žena, která pod vlivem událostí a tlaku okolí něco důležitého ztratila a musí začít znovu hledat, důvěru v sebe, ke svému muži, vztahy se svými nejbližšími, lásku. Karla je také Vlastou Balíkovou, o které jsem mnoho slyšela, ale pravda o ní nám všem zůstane asi skryta,“ říká ke své postavě herečka Lucie Žáčková a David Švehlík ji doplňuje: Když Emil odmítne spolupráci s NKVD pochopitelně to ovlivní jejich vztah s Karlou, jejich rodinný život a ačkoli se zachová jako hrdina, tak je za své rozhodnutí potrestán.“

Balada o pilotovi zaznamenává nejen dramatické akce Malíka a jeho kolegů z RAF, ale i nátlakové akce sovětské NKVD, Lidového komisariátu pro vnitřní záležitosti, který se snažil získat jeho spolupráci za každou cenu. „Příběh Balady o pilotovi je šokující o to víc, že je skutečný. Je to příběh o tom, jak do sbližování dvou válkou odcizených duší osudově a krutě zasáhla komunistická moc, která v době, kdy se příběh odehrává, teprve rozpínala svá chapadla, ale i tak si troufala obětovat životy nevinných lidí jen proto, aby se zavděčila ruské tajné službě NKVD. Z tohoto pohledu jde nejen o příběh nadčasový, ale i v mnohém aktuální,“ uzavírá kreativní producent Jan Maxa.

režie: Ján Sebechlebský // scénář a autor literární předlohy: Jiří Stránský // vedoucí výroby za ČT: Jan Rolínek// vedoucí výroby: Jan Marcoo Strašík // kamera: Tomáš Stanek // kostýmy: Michaela Hořejší Horáčková // kreativní producent: Jan Maxa // hrají: David Švehlík, Lucie Žáčková, Petra Špalková, Jiří Dvořák, Vladimír Javorský, Petr Stach a další

Zdroj: TZ ČT