Tabulka na domě ukáže, kde bydlely oběti komunistického režimu

Označit dům, v němž naposledy bydlel člověk, který zemřel vinou komunistických represí – to je smyslem unikátního projektu, jehož českou verzi spouští Ústav pro studium totalitních režimů na Den politických vězňů – v úterý 27. června 2017. Mezi prvními objekty, jejichž majitelé souhlasili s umístěním pamětní tabulky, je rezidence švédského velvyslanectví.

Na zdejší adrese Úvoz 156/13, Hradčany, Praha bydlel student práv a přírodovědy Veleslav Wahl. V roce 1949 ho komunisté zatkli a 16. června 1950 po vykonstruovaném procesu popravili. Na stejném místě předtím shodou okolností žil také právník a diplomat Josef Růžička, který zahynul v koncentračním táboře v Mauthausenu; před dvěma lety byl do dlažby před budovou na jeho památku umístěn kámen zmizelých (Stolperstein). Nyní tu tedy bude připomínka obětí dvou totalitních režimů.

Poslední adresa je původem ruská občanská iniciativa, která připomíná statisíce obětí sovětského systému. Pamětních tabulek o velikosti dlaně jsou už v Rusku stovky a chystají se tisíce dalších. Letos se objevily i na Ukrajině a připravují je také Poláci. Česká verze Poslední adresy se soustředí spíš na jednotlivé osudy. Tabulky, které budou 27. června umístěny na našem území, připomenou vedle Veleslava Wahla ještě Karla Bacílka, Jozefa Maceje a Slavoje Šádka.

„Jako mimořádně důležitý vnímám fakt, že Poslední adresa jako připomínka obětí komunismu přichází právě z Ruska, odkud k nám přišel i samotný komunistický režim,“ říká badatel ÚSTR Štěpán Černoušek, zastupující zároveň organizaci Gulag.cz, která rozšíření projektu do České republiky iniciovala.

Motto projektu zní „Jedno jméno, jeden život, jedna tabulka“. Navrhnout umístění tabulky může kdokoli – příbuzní, obyvatelé domu nebo třeba studenti, kteří se zabývají osudy perzekuovaných.

Umístění dalších tabulek:

  • – června 2017, 10:30 Trojická 387/2, Praha 2 – Karlu Bacílkovi
  • – června 2017, 12:00 Krátkého 143/1, Praha 9 – Jozefu Macejovi
  • – června 2017, 17:00 Eliášova 331/7, Praha 6 – Slavoji Šádkovi

Web: www.posledniadresa.cz

Původní ruský projekt Poslední adresa: www.poslednyadres.ru

Zdroj: TZ NPÚ