Vzácné arménské tisky v Národní knihovně (12. – 25. 10. 2016)

Národní knihovna ČR a Národní knihovna Arménie pořádají zcela výjimečnou výstavu s názvem Arménské knižní umění v průběhu staletí, s podtitulem Ti, kdo pili z toků Ducha. Návštěvníkům přehledně představí arménské písemné skvosty od těch nejstarší tisků až po současnost, ale i česko-arménské literární vztahy a osudy těžce zkoušených Arménů. K vidění bude 75 exponátů z obou národních knihoven, ale i ze soukromých sbírek.

Hymnář z roku 1664-1665
Hymnář z roku 1664-1665, foto: NK

„Výstava  zahrnuje více než dvacet vzácných a starých arménských tisků, nejen liturgického a hudebního charakteru,“ říká kurátor výstavy Haig Utidjian a připomíná, že se tato akce koná i při příležitosti 350. výročí od vytištění první arménské bible v Amsterodamu a 25. výročí nezávislosti Arménské republiky. „Jsem šťastný, že můžeme návštěvníkům představit opravdu rozsáhlý průřez arménskými tisky. Od ranných děl sv. Řehoře z Nareku, až po známé české knihy, přeložené do arménštiny. Jaké to jsou? Třeba O chytré kmotře lišce od Josefa Lady nebo Haškův Švejk, “ dodává Haig Utidjian. Mezi nejstarší exponáty výstavy patří například Misál z roku 1513, hymnář z roku 1664 či Bible z roku 1666.

Menologium z roku 1730, Konstantinopole
Menologium z roku 1730, Konstantinopole, foto: NK

Výstavu provází bohatý doprovodný program. Návštěvníci se mohou těšit na tři přednášky, které proběhnou 13., 17. a 18. října vždy od 19.00 hodin v zasedacím sále Klementina.

Témata přednášek:

13. října – Sv. Řehoř z Nareku: „Andělský učitel“ – učitel všeobecné církve

17. října – „Ti, kdo pili z toků Ducha a pěli melodické zpěvy hymnů“: Arménská církevní hudba

18. října – Genocida Arménů a vyvražďování Asyřanů a Řeků v Osmanské říši 1914-1923

Datum a čas konání výstavy: 12. – 25. 10. 2016, úterý – neděle, 10.30 – 18 hodin v Galerii Klementinum. Vstup na výstavu a přednášky je zdarma.

Zdroj: TZ NK