101 000 knih Národní knihovny má svou digitální podobu

Již šestým rokem probíhá spolupráce mezi Národní knihovnou ČR a společností Google, jejímž cílem je digitalizace starých knih. K polovině letošního roku je zdigitalizovaných 101 000 knih, z nichž 82 000 jsou staré tisky a zbytek jsou knihy z 19. století ze Slovanské knihovny.

Zdigitalizované  knihy  jsou  zpřístupněné  v Google  Books  a  jsou  hojně využívané. Během posledního půl roku bylo v Google Books sto nejužívanějších knih otevřeno 714 782 krát. Nejvyužívanější z knih jsou v německém a latinském jazyce. Hojně se však využívají i knihy ve francouzštině, polštině a češtině. Smluvní spolupráce mezi Národní knihovnou ČR a společností  Google funguje jako partnerství veřejné a soukromé sféry, tzv. Public Private Partnership. Cílem je digitalizace starých knih, z pohledu autorského práva volných děl.

Digitální kopie knih slouží pouze k nekomerčním účelům. Národní knihovna ČR knihy postupně konvertuje a zpřístupňuje i ve svých digitálních knihovnách, zejména v Manuscriptoriu.

Práce je rozdělená mezi oběma stranami, Národní knihovna ČR se stará o katalogizaci, opatření knih čárovými kódy, elektronické katalogizační záznamy, fyzickou kontrolu a řadu dalších úkonů kolem knih. Společnost Google obstarává dopravu do digitalizačního centra v Německu i z něj a veškeré digitalizační práce. Knihy jsou ihned po digitalizaci přístupné v největší digitální knihovně světa Google Books, a to přímou cestou, ale i prostřednictvím katalogů Národní knihovny ČR.

Zdroj: TZ NK