Výstava: Volební rok 1946 v Čelákovicích (5. 7. – 28. 8. 2016)

Tento rok si připomínáme výročí sedmdesáti let od konání prvních svobodných poválečných voleb. Tyto volby se staly na dlouhou dobu posledními svobodnými volbami a podle řady historiků otevřely cestu k převzetí moci komunisty v roce 1948.

Plakát Volby 1946 v Čelákovicích

Československá společnost začala intenzivněji vnímat předvolební boj politických stran již v lednu roku 1946. Šlo především o články uveřejňované na stránkách denního tisku a v případě Čelákovic a jeho okolí i o předvolební setkávání politiků s voliči. Jednalo se o první volby po dlouhých 11 letech a volilo se do jednokomorového Ústavodárného Národního shromáždění, které bylo tvořeno 300 poslanci. Po několika politických debatách bylo za termín voleb určeno datum 26. 5. 1946.

Nutno zmínit, že v roce 1946 dominovala KSČ v naprosté většině volebních krajů v českých zemích, což bylo dáno systematicky budovanou členskou základnou a také velmi dobře vypracovaným volebním programem, který dokázal oslovit většinu obyvatelstva.

V roce 1946 šlo navíc o trochu jiné volby, než na jaké byl zvyklý volič meziválečného Československa. Například byl omezen počet politických stran na 4 v českých zemích a 4 na Slovensku. Zůstala nadále povinnost volební účasti a kandidátní listiny byly vázané, což znamenalo, že v nich nešlo využít dnes častý postup kroužkování. V případě, že se volič nerozhodl pro žádnou ze stran Národní fronty, tak mohl využít tzv. bílého lístku, což byla také novinka těchto voleb.

Výstava uspořádaná ve vstupní místnosti Městského muzea v Čelákovicích se koná ve dnech 5. 7. 2016 až 28. 8. 2016. Přibližuje návštěvníkům základní údaje o politických stranách v českých zemích (stručně i o těch kandidujících na Slovensku). Představuje vždy základní program strany, tak jak byl prezentován v dobových dokumentech (tisk, plakáty, brožurky) a věnuje se volební geografii strany (tedy tomu, kde strana výrazněji uspěla a proč). Toto vše je doplněno o řadu přehledných map, kde nechybí ani barevná mapa okresu Brandýs nad Labem s vyznačením výsledku v jednotlivých obcích okresu. Nedílnou součástí výstavy jsou i plakáty a dobový tisk, který se stal hlavním médiem předvolebního boje. Návštěvníci zde naleznou pochopitelně i údaje o výsledku voleb v Čelákovicích.

Anotace: Výstava “Volební rok 1946 v Čelákovicích” se koná ve Vstupní síni muzea.
Místo konání: Městské muzeum v Čelákovicích
Na Hrádku 464, Čelákovice 250 88
Datum konání: 5.7.2016 až 28.8.2016 od 9:00 do 12:00 hodin, od 13:30 do 17:00 hodin
Pořadatel: Městské muzeum v Čelákovicích, příspěvková organizace

Autorem textu je Mgr. Martin Dolejský, kurátor muzea.

Zdroj: http://www.muzeum-celakovice.com/redakce/index.php?detail=3505&subakce=events&lanG=cs&xuser=