Čo navštíviť na Istrijskom polostrove

Vznik Istrie sa spája s legendou o argonautoch. Jason v Tesálii mal priniesť zlaté rúno svojmu nevlastnému otcovi. Bolo ukryté v Colhis, teda v dnešnom Gruzínsku. Postavil plavidlo, zorganizoval tím bojovníkov, Grékov ako Tezeus, Orfeus a Herakles. Loď požehnávala bohyňa Aténa. Volala sa Argo. Aietes, ako kráľ Colhis nechcel Jasonovi pomôcť, pomohla mu jeho dcéra, ktorá sa do Jasona zamilovala. Medea s ním odišla na Argo. Aténa Jasona aj naďalej podporovala, avšak proti bol Poseidon. Napadol Aténu a rozbil jej magický štít, vyrobený z kozacej kože. Zeus vzal rozlomený štít a vytvoril Istrijský polostrov. Preto je koza považovaná za symbol Istrie. Podľa historika Darka Darovca, argonauti stelesňovali grécku kolonizáciu, využili spojenie Čierneho a Jadranského mora Dunajom a Sávou.

Římský amfiteátr v Pule
Římský amfiteátr v Pule, foto: Wikipedia

Prevládajúcim etnikom boli Istrovia, ktorí žili v blízkosti Liburnov, Keltov, Japodov, obyvateľstvo polostrova bolo a je nehomogénne. Kultúra sa začala meniť práve počas gréckej a rímskej kolonizácie, ktorú vystriedali vpády germánskych kmeňov Frankov, Longobardov, neskôr Slovanov, Avarov a potomkov rímskeho impéria Byzantíncov.

Istria bola zapojená v obchode s ambrou a cínom, preto názvy ostrovov v ich blízkosti Ambrové alebo Cínové. Počas doby železnej prišlo obrovské množstvo tovaru cez more a možnosť využitia plavidla na mori, ktoré  Rimania opísali. Volali sa serilla, kvôli spôsobu akým boli postavené, zošitím lán z ľanu.

Slovania začali ostrov kolonizovať v 6. storočí. Dielo Zamlčaná Istria od Franca Kuneja, a Srkulja, dokazuje chorvátske historické územia a Istria medzi nimi nebola,iba na východnom pobreží Istrie, v okolí Kvarnera.


Tip: Fotky z Istrie si prohlédněte v samostatné fotogalerii.


Pred Slovanmi a Avarmi, ktorí v 6. a 7. storočí prenikli až k Jadranskému moru, obyvatelia Salony utiekli do Diokleciánovho paláca a zmenili ho na ranostredoveké mestečko.

V období kristianizácie hovoríme o tzv. Isterskej schizme. Prebiehal silný boj medzi akvilejskou a gradeckou patriarchou, kvôli metropolite nad Istriou. Na koncile v Mantove 822 bola pridelená Akvilei. Nadvláda Frankov zmenila pomery v Istrii. Zaviedla feudalizmus. Franský vojvoda Ivan začal mešťanom prikazovať rôzne dávky a na územie nasťahoval Slovanov, obyvatelia Istrie sa však sťažovali centrálnej moci.

Medzi zaujímavé miesta patrí Buzet, ktoré malo pre Chorvátsko nesmierny význam ako stredisko hlaholského písomníctva. Okolie Koperu obýval kmeňov Istrov spájaný práve s legendou o argonautoch. V období Justiniána jej hovorili Justinianopolis. Pevnosť Pazin v dnešnom  Chorvátsku údajne inšpirovala  Dante Alighieri k obrazu pekla v Božskej komédii. V Pule vznikol 6. najväčší amfiteáter na svete, ktorý nechal postaviť Vespasianus, údajne svojej milej Antonie Cenidy, ktorá pochádzala z Puly.  Odohrávali sa tu zápasy gladiátorov aj dejisko obchodovania. Úplnemu prevzatiu zabránil  benátsky senátor Emo,  je tu umiestnená aj pamätná tabuľa.

Rovinj, pôvodná osada Ruvigno slúžila obyvateľstvu z okolia ako útočisko pred slovanskými, longobardskými a avarskými nájazdmi. 8 km od Komiže na ľavej strane cesty do Visu sa nachádza slávna Titova jaskyňa. Jaskyňa, dlhá 80 m bola v roku 1944 hlavným sídlom partizánskeho hnutia. V mestečku Nin je dôležitou pamiatkou Višeslavova krstiteľnica. Pochádza z obdobia, keď franskí misionári šírili medzi slovanským obyvateľstvom kresťanskú vieru. Nin vyrástol na základoch v 6. storočí antického mesta Aenona. Je to sídlo prvých chorvátskych biskupov.

V Zadare je zachované bývalé rímske fórum. Ulica za pevninskou bránou vedie priamo na bývalé rímske fórum a ďalej ku kostolu sv. Donata a Katedrále sv. Anastázie. Fórum bolo založené v období rímskeho cisárstva. Bolo dlhé 90 m a široké 55 m, zachované tambury a hlavice stĺpov.  Korintský stĺp slúžil v stredoveku ako pranier.

Väčšina istrijských miest patrí dnes Chorvátsku, prípadne Slovinsku, Taliansku zostali len 2 miesta, a to konkrétne Muggia a Trieste. V starej Muggii sa nachádza románsky kostolík Santa Maria Assunta. Trieste má zachovaných niekoľko pamiatok z rímskych čias. Jedným z nich je Arco Riccardo, rímsky oblúk z r. 33 nl., v blízkosti katedrály san Giusto. Možno vidieť aj Teatro Romano, postavené 1.. storočí n.l, pôvodne z kameňa aj dreva, zničené v 6. storočí Longobardmi.