Kursy řemeslné obnovy spustí Národní památkový ústav už za měsíc

Ještě několik volných míst zbývá v kursech vzdělávacího programu Řemeslná obnova historických staveb, který spustí Národní památkový ústav v polovině listopadu. V jednom teoretickém a osmi řemeslných kursech (pro obory zedník, štukatér, kameník, malíř a natěrač, truhlář, tesař, kovář, pokrývač a klempíř) si účastníci osvojí znalosti a dovednosti potřebné pro práci, která přesahuje běžnou kvalifikovanou práci řemeslníka a tvoří jakýsi mezičlánek k práci restaurátorů. Zájemci se do projektu ještě mohou přihlásit – po absolvování teoretické přípravy si nové poznatky vyzkouší v praxi na zámcích v Brtnici, Červené Řečici a v Uherčicích.

Kursy seznámí řemeslníky se současnými i tradičními postupy citlivé památkové obnovy historických staveb. Teoretická část je zasvětí do základů památkové péče, objasní jim, na co vše se vztahuje, jaký má význam a jakými nástroji lze památky chránit. Důraz je však kladen především na praktickou výuku, která se bude odehrávat přímo na památkových objektech. Účastníci stejně jako vloni absolvují v Telči 30 hodin teorie a 70 hodin věnují praktické výuce na památkách – na zámku v Brtnici na Jihlavsku, v Červené Řečici a v Uherčicích. Po ukončení kursu získají absolventi certifikát, jímž se budou moci prokazovat v případě, že se budou ucházet o práci na obnově kulturních památek.
Devátý, „teoretický“ kurs nazvaný památková péče a příprava a realizace památkové obnovy je určen vlastníkům a správcům památek, stavbyvedoucím i úředníkům. Seznámí je s východisky památkové péče, její historií a poskytne jim základní orientaci v praktické péči o stavební památky – včetně výuky v terénu. „Díky kursu jsem si uvědomil, jak důležitá je komunikace mezi řemeslníky a památkáři. I to, že obnova historických památek je mnohdy o hledání kompromisů při zachování jejich památkové podstaty,“ zhodnotil loňský pilotní ročník jeden z absolventů kursu v modulu „kovář“.

Podrobné informace jsou na webu projektu www.obnovakulturnihodedictvi.cz, videa z loňských kursů www.youtube.com/watch?list=PLZgJmohI4Y6csNdtF59cZoX2zWKGQaTXG&v=bc1RujaBr4k
Zájemci o absolvování kurzu se mohou hlásit u koordinátora projektu Mgr. Martina Mejstříka (tel.: 777 454 385, email: mejstrik.martin@npu.cz).

Zdroj: TZ NPÚ