Veřejná architektonicko-umělecká soutěž: Památník Jana Palacha ve Všetatech

Jednokolová veřejná projektová architektonicko-umělecká soutěž.

Předmětem soutěže je zpracování návrhu architektonického a uměleckého řešení Památníku Jana Palacha ve Všetatech jako specifického a symbolického místa, v němž silou prožitku může dojít k vnitřní transformaci a vytvoření osobitého vztahu jedince k dějinám 20. století.

Soutěžní návrh by měl doložit autorskou vizi komplexního řešení areálu Památníku a pozemku, na němž se nachází. Návrh by měl prokázat také sílu tvůrčí osobnosti, její respekt a vnímání významu mimořádné lidské oběti Jana Palacha v kontextu dějin 20. století a boje za demokracii a lidská práva, dále znalost komplexnosti požadavků na moderní vzdělávání a muzejní výstavnictví.

Závazným požadavkem vyhlašovatele na řešení Památníku je návrh:

a)       uměleckého přetvoření původního domu na Památník Jana Palacha ve Všetatech, přičemž vyhlašovatel předpokládá významové členění Památníku ve třech zónách:

symbolické – umělecká transformace samotného domu jako symbolu oběti Jana Palacha, s cílem dát objektu novou kvalitu v jeho nové architektonické hodnotě a silném působení a výsledném dojmu na návštěvníky Památníku;

kontemplační – zahradní a terénní úpravy pozemku (včetně demolice nevyhovujících hospodářských a účelových stavení) do podoby meditační zahrady k osobnímu zamyšlení a kontemplaci návštěvníků Památníku;

edukační – novostavba výstavního pavilonu a prostorově-výtvarné řešení zde umístěné expozice.

b)       stavebního a technického řešení revitalizace pozemku a domu, včetně řešení demolice technických staveb i projektu staveb nových na předmětném pozemku za účelem uvedení do veřejného užívání jako muzejního zařízení; návrh by měl zohledňovat nároky na kvalitní poskytování služeb návštěvníkům/klientům nově vzniklého veřejného provozu.

Typ podle předmětu

Architektonická, Projektová

Typ podle účasti

Veřejná, Anonymní

Typ podle počtu kol

1 kolo

Předpokládaný termín vyhlášení

09. 10. 2015

Vyhlašovatel

Národní muzeum

Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1
PhDr. Michal Lukeš, Ph.D., generální ředitel Národního muzea
+420 224 497 309 / + 420 224 226 488
sekretariat@nm.cz

Sekretář soutěže

Mgr. Dagmar Fialová

hlavní manažerka expozic Národního muzea
Národní muzeum, +420 224 497 474, architekt_soutez@nm.cz

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

240 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

12:00 15. 01. 2016

Datum vyhlášení soutěže

09. 10. 2015

Lhůta k podání dotazů

09. 11. 2015

Datum konání hodnotící zasedání poroty

1. – 5. února 2016

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

08. 10. 2015

Porota

ZÁVISLÍ ČLENOVÉ POROTY
Ing. arch. Josef Pleskot, člen poradní skupiny pro vybudování Památníku Jana Palacha ve Všetatech – předseda poroty
PhDr. Petr Blažek, Ph.D., historik – místopředseda poroty
Miroslav Baloun, starosta městyse Všetaty
NEZÁVISLÍ ČLENOVÉ POROTY
prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek, děkan Fakulty umění́ a architektury, Technická́ univerzita v Liberci
prof. ThDr. Ing. Jakub S. Trojan, Evangelická teologická fakulta UK
Vladimír 518, rapper, výtvarník a scénograf
akad. mal. Jiří Sozanský, sochař, malíř, grafik, tvůrce multimediálních projektů a environmentů
ZÁVISLÍ NÁHRADNÍCI POROTY
prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA, děkan Fakulty architektury ČVUT
Mgr. Marek Junek, Ph.D., ředitel Historického muzea Národního muzea
Jan Poukar, občanské sdružení Národ pohasl
NEZÁVISLÍ NÁHRADNÍCI POROTY
Pavel Štingl, dokumentarista
doc. PhDr. Jiří T. Kotalík, CSc., Katedra teorie a dějin umění AVU
PhDr. Richard Biegel, CSc., ředitel Ústavu pro dějiny umění FF UK
Mgr. Ing. Kristina Vlachová, režisérka a scenáristka

Přizvaní odborní znalci:
PhDr. Jiří Suk, Ph.D., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, člen poradní skupiny pro vybudování Památníku Jana Palacha ve Všetatech
Bc. Michal Ježek, člen poradní skupiny pro vybudování Památníku Jana Palacha ve Všetatech

Zdroj: https://www.cka.cz/cs/souteze/probihajici/pamatnik-jana-palacha-ve-vsetatech