Výstava: Věda – národ – dějiny (16. 10. 2015 – 10. 1. 2016)

Výstava Věda – národ – dějiny připomene 125 let od založení dnešní Akademie věd.

Výstava: Věda - národ - dějiny

Vyzdvihne myšlenku kontinuity členstva českých akademií věd a také stýkání a potýkání se vědců s politikou a veřejností. Přiblíží také hlavní vědecké úspěchy v jednotlivých epochách a zvlášť skutečnost, že členy Akademie byli oba čeští držitelé Nobelovy ceny – J. Heyrovský i J. Seifert.

Výstava vedle historie samotné Akademie představí ve větší míře i současné výsledky humanitních ústavů této instituce. Návštěvníci tak vedle historických artefaktů uvidí například i 3D animaci pravěkých lidí, nahlédnou do hájemství vědeckých pracovníků a se seznámí s jejich nejnovějšími publikacemi.

Prostor: Nová budova Národního muzea, Vinohradská 1, Praha 1