Příběh děla z bitvy u Red Banku

Historici, zabývající se americkou válkou za samostatnost a konkrétně bitvou u Red Banku (rok 1777), odhalili tragický příběh posádky jednoho z děl, které bylo v bitvě použito a zároveň zničeno.

Dělo obránců pevnosti Fort Mercer
Dělo obránců pevnosti Fort Mercer, foto: philly.com

Bylo jedním několika děl, které bránili Fort Mercer proti přesile hesenských vojáků (ano, proti čtyřem stovkám amerických kolonistů stálo skutečně 1200 Němců). Ti se snažili zajistit průjezd britských lodí po řece Delaware dál k Filadelfii, kam bylo potřeba dodávat zásoby.

Obsluha tenkrát masivní dělo nabila, zapálila pojistku a vypálila. Závěr děla ale explodoval a výbuch zabil tucet členů posádky pevnosti Fort Mercer. Archeologové o 238 let později narazili v zemi nejenom na drobné pozůstatky boje, ale i na něco, co by mohlo být dělem z památné bitvy, která proběhla přesně 22. října roku 1777 a během níž se po třičtvrtěhodinové palbě děl a ručnic obránců pevnosti z krví prosáklé země nezvedlo několik set Němců…

Georadar objevil v zemi velkou anomálii, kterou později vědci v čele s Jennifer Janofskou z místního památníku označili za dělo, které pravděpodobně výbuch zarazil hluboko do země. Další možnou variantou zdůvodňující, proč bylo dělo hluboko v zemi, je vysvětlení, že ho později zakopali ustupující Američané, aby nepadlo do rukou nepříteli.

Archeologická naleziště na místě bitvy jsou vlastně dvě. Jedno tam, kde se Američané bránili útoku nepřítele a druhé o kousek dál. Tam byly pravděpodobně pochována těla padlých hesenských vojáků. Kvůli písčité půdě je podle vědců těžké ostatky určit a identifikovat, zda jde vůbec o kosti lidské, definitivně potvrdí laboratoř.

Podle historiků se často připomínají stovky obětí z řad obléhatelů pevnosti, ale zapomíná se na 14 padlých Američanů. Nyní jejich příběh ožívá prostřednictvím nálezu děla, které jim posloužilo k odražení útoku a pak je paradoxně zahubilo, tedy konkrétně 12 z nich.

Dělo zatím nebude vykopáno, podle archeologů jde o příliš obtížnou operaci, navíc podobné dělo je již v památníku vystaveno. Pevnosti Fort Mercer a Fort Mifflin na pensylvánském břehu řeky Delaware měly zabránit, aby britské lodě pronikly do Filadelfie. Hesenci pak byli posláni tyto pro Brity nebezpečné překážky eliminovat.

Posádku pevnosti Fort Mercer tvořilo asi 400 – 600 Američanů, včetně mnoha původem z Afriky, a velel jí plukovník Christopher Green. Dvanáct stovek Hesenců vedl hrabě Emil Kurt von Donop. Obránci odmítli návrh na kapitulaci a přesilu s pomocí palby amerických lodí úspěšně odrazili. Mnoho útočníků přišlo o život, včetně velitele von Donopa.

Více o bitvě u Red Banku si přečtěte na anglické Wikipedii.

Zdroj: http://articles.philly.com/2015-08-27/news/65891382_1_cannon-jma-whitall-house