Ostravští památkáři se stěhují do obnovené funkcionalistické stavby

Od 21. září 2015 bude územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu v Ostravě sídlit na nové adrese – v budově bývalého Okresního sociálně–zdravotního ústavu v ulici Odboje. Funkcionalistický objekt sloužil během 80 let své existence různým zdravotnickým institucím, ale také gestapu. Po desetiletích chátrání prošel v uplynulých letech pod dohledem odborníků z NPÚ celkovou obnovou, která zachovala, respektive rehabilitovala památkové hodnoty stavby, a přitom umožnila například kvalitní zateplení. Může tak být vzorem pro úpravy dalších staveb z tohoto období. Budova se veřejnosti poprvé představí ve čtvrtek 10. září při slavnostním otevření.

Sidlo NPU, uop v Ostrave, ul. Odboje c. 1 cp. 1941, hlavni pruceli ustredniho kridla budovy, vpravo socha Smernik, foto Roman Polasek, srpen 2015. 800x400

Budova, která vypovídá o meziválečném rozmachu ostravské architektury, bude od podzimu letošního roku poskytovat zázemí odborným pracovníkům NPÚ a jejich vědecko-výzkumné činnosti (včetně uložení archeologických nálezů v moderní přístavbě adaptované na depozitáře) i veřejnosti, která může v adaptovaných prostorách navštěvovat přednáškové cykly a výstavy nebo využít služby knihovny a badatelny.

Modernistická budova z počátku 30. let 20. století se v roce 2010 stala kulturní památkou. Na své nové sídlo ji začal Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě přestavovat v roce 2012 podle návrhů architekta Pavla Hřebeckého a projektu kanceláře MS architekti. Přestože základní zásadou bylo zachování, respektive rehabilitace památkových hodnot kvalitní stavby, součástí úprav muselo být i zlepšení stavebně-technického stavu a tepelně-izolačních vlastností budovy. Stavba dostala izolaci proti vzlínající vodě, po obvodu byla položena drenáž a vysušeno a opraveno bylo soklové zdivo. Ploché střechy, podlahy v suterénu i obvodové zdi dostaly tepelnou izolaci. Užití fenolických desek Kooltherm umožnilo minimalizovat tloušťku zateplení a na fasádu použít probarvenou škrábanou omítku, odpovídající původní břízolitové omítce se slídou. Vnější křídla původních oken dostala izolační dvojskla, „předstěny“ s izolačními dvojskly vznikly na bočních schodištích a replikou z ocelových profilů vyplněných právě izolačními dvojskly byla nahrazena prosklená stěna u hlavního schodiště.

Úpravy exteriérů i interiérů vycházely z obecné zásady památkové péče zachovat všechny původní konstrukce, prvky a detaily, v případě nevratného poškození je nahradit kopiemi. Také dispoziční řešení bylo navrženo tak, aby v maximální míře respektovalo původní uspořádání. Proto byly odstraněny některé novodobé příčky, vyzděnou výtahovou šachtu nahradila decentnější šachta prosklená apod. Velmi kvalitně se podařilo repasovat okenní a dveřní výplně, obnovit a doplnit obklady, dlažby a podlahy z litého teraca, opravit schodišťová zábradlí, okenní a dveřní kování či původní litinové radiátory. Důležitým aspektem pro dokreslení dřívějšího výrazu budovy se stala také náznaková obnova barevnosti interiérů. K nejzajímavějším a nejhodnotnějším částem dnešního sídla ostravského pracoviště Národního památkového ústavu patří zasedací sál v nejvyšším podlaží, v němž restaurátoři obnovili dřevěný obklad stěn, původní dubové parkety a dýhované dveře.

Jižní křídlo budovy, dostavěné až po druhé světové válce, bylo naopak zcela přestavěno a nově v něm budou uloženy archeologické nálezy pocházející ze záchranných archeologických výzkumů ostravského pracoviště NPÚ. Nízkoenergetický depozitář vybavený moderním regálovým systémem, samohasicím a zabezpečovacím zařízením zajistí odpovídající péči o cenné doklady hmotné kultury z desítek pravěkých až raně středověkých lokalit. Své místo zde nalezne také rozsáhlý nálezový fond z výzkumů historických jader měst a mnoha památkově chráněných objektů moravsko-slezského pomezí.

„Po loni dokončené obnově brněnské vily Stiassni, známé jako ‚vládní vila‘, je budova v ulici Odboje v Ostravě druhou vzorovou obnovou stavby z první poloviny 20. století, kterou Národní památkový ústav v poslední době dokončil. V nové podobě dokáže současné sídlo ostravského pracoviště NPÚ prezentovat nejen kvality tohoto nenápadného zástupce architektury první poloviny 20. století, ale také schopnost soudobých architektů a stavbařů sladit památkové hodnoty se současnými potřebami i možnost propojit prostředí památky a současné výrazové prostředky,“ dodává bývalá ředitelka ostravského pracoviště Naďa Goryczková, dnes generální ředitelka Národního památkového ústavu.

Budova Okresního sociálně-zdravotního ústavu, navržená architektem Karlem Roštíkem, získala v architektonické soutěži uspořádané v roce 1931 druhou cenu (přičemž první cena nebyla porotou udělena). Projekt do realizační fáze přepracoval architekt Jaroslav Stockar-Bernkopf a stavba byla dokončena koncem roku 1932; definitivní otevření se uskutečnilo až v lednu 1934. Za protektorátu sídlilo v hlavním křídle budovy gestapo. Až do osvobození města koncem dubna 1945 v ní probíhaly výslechy a mučení osob nejrůznějšího přesvědčení a víry, a tato doba tak představuje nejtragičtější fázi v historii budovy. Památku obětí bude připomínat pamětní místo u hlavního vchodu, jehož slavnostní představení proběhne v den státního svátku 17. listopadu

Architektuře budovy a jejím hodnotám bude věnována část výstavy Památkové speciality. Péče o industriální, moderní a venkovskou architekturu prezentované Národním památkovým ústavem na veletrhu PAMÁTKY 2015, který se letos koná ve dnech 22.–23. října na Výstavišti v Praze.

Zdroj: TZ NPÚ