Výstava: Ve znamení tří deklarací v Lomnici u Tišnova (5. 9. – 20. 9. 2015)

Putovní výstavní projekt přibližuje postoje a postavení šlechty v Československu v kontextu mnichovských událostí roku 1938 a následně okupace českých zemí nacistickým Německem. Hlavní pozornost je věnována představitelům šlechtických rodů, kteří stáli u vzniku deklarací proklamujících podporu českému státu a národu. Stranou pozornosti nezůstávají ani otázky související s kolaborací šlechty na jedné straně a jejím zapojením do protinacistického odboje a s tím souvisejícími postihy na straně druhé. Autory projektu jsou historici z Ústavu pro studium totalitních režimů Dita Jelínková a Zdeněk Hazdra.

foto02

Tato putovní výstava se již od října 2014 postupně představila veřejnosti na Novoměstské radnici v Praze, na zámcích Loučeň, Pardubice, Žďár nad Sázavou a Častolovice. Dalšími místy, kde mohou zájemci výstavu navštívit, bude například Muzeum Luhačovického zálesí, Český Krumlov a Klatovy.

Výstava je přístupna veřejnosti od 5. 9. do 20. 9. 2015 v prostorách synagogy na Židovském náměstí v Lomnici u Tišnova.

Zdroj: TZ ÚSTR