Organizátoři představili program na letošní Bahna, budou 20. června

V úterý 2. června se v hotelu Legie v Praze konala tisková konference ke Dni pozemního vojska – Bahna 2015. Zúčastnili se jí zástupce velitele pozemních sil Armády České republiky brigádní generál Ladislav Jung, člen správní rady Nadace pozemního vojska AČR, ředitel Muzea na demarkační linii František Koch a příslušníci organizačního štábu.

Plakát Bahna 2015

V průběhu konference představili program 26. ročníku velmi populární akce Bahna 2015. Ta se uskuteční v sobotu 20. června od 9.00 do 17.00 hodin v prostoru vojenského cvičiště Bahna u Strašic ve Vojenském újezdu Brdy.

„Den pozemního vojska je už tradiční příležitostí, jak představit široké veřejnosti činnosti a odbornosti vojenských profesionálů. Budeme zde prezentovat připravenost k obraně teritoria České republiky a jejích občanů. Bahna nejsou pouze prezentační akcí pro veřejnost, ale pravidelnou součástí výcviku jednotek pozemních i vzdušných sil,“ uvedl generál Jung a doplnil, že pozemní síly české armády letos pokračují v přípravě 4. a 7. brigádního úkolového uskupení, ve výcviku jednotek vyčleněných do Sil rychlé reakce NATO a zahraničních uskupení.

Celé 4. brigádní úkolové uskupení je zařazeno do zdrojového rámce Sil rychlé reakce NATO se schopností plnit úkoly v plném spektru operací podle článku 5 Washingtonské smlouvy o kolektivní obraně členských států Aliance.

Na Bahnech vystoupí přes tisíc vojáků a dvě stě přátel vojenské historie

Ostatně právě v tomto duchu je také připravována hlavní dynamická ukázka AČR. Ta v sobě zahrnuje obrannou operaci praporního úkolového uskupení k zamezení postupu nepřítele. Celkem se Dne pozemního vojska – Bahna 2015 zúčastní na 1 049 vojáků se 325 kusy techniky, a to včetně letecké.

František Koch k letošnímu svátku příznivců vojenské pozemní techniky řekl:

“Stejně jako každý rok i letos jsme se zaměřili na kulatá data naší novodobé historie. Své místo v ukázkách bude mít proto opět připomenutí sta let od vzniku československých legií, vzpomeneme boje našich dědů na frontách 1. světové války. Dominantní ukázkou potom bude ta, která po stránce vojensko-historické, připomene 70. výročí od konce 2. světové války v Evropě. Připravili jsme ukázky, které popisují boje jak amerických jednotek v západní části Čech, tak také poslední bojová vystoupení vojáků Rudé armády a 1. československého armádního sboru. Zcela určitě bude zajímavé připomenutí faktu, že v Rokycanech byl zatčen K. H. Frank. Na ukázkách by se mělo aktivně podílet asi dvě stě přátel vojenské historie – nadšenců, bez nichž by to nešlo. Příznivci vojenské historické techniky i té soudobé armádní si určitě na 26. ročníku Dne pozemního vojska přijdou na své.“

Zdroj: http://www.acr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/organizatori-predstavili-program-na-letosni-bahna-110953/