Archiv štítku: vlajka

Jak správně nosit českou trikoloru?

Nedávno zde bylo zmíněno správné vodorovné i svislé vyvěšování české vlajky a na žádost jednoho z čtenářů se nyní krátce podíváme na českou trikolóru a její používání. Českými státními barvami jsou bílá, červená a modrá – v tomto pořadí je jejich zobrazení je nazýváno trikolóra (obecně jde o stuhu nebo vlajku, skládající se ze tří barev). Trikolóra zachovává oficiální pořadí státních barev, bílý pruh má vždy nahoře nebo vlevo z pohledu pozorovatele.

Česká trikolora

Foto: ubrusylevne.net

Historickými barvami českého soustátí vždy byly a jsou červená a bílá. Po roce 1918 však docházelo ke střetu s barvami sousedního Rakouska a Polska. Došlo tedy k připojení modré barvy. V době druhé světové války byla na území Protektorátu používána vlajka s horizontálními pruhy bílým, červeným a modrým.

Zdroj: http://www.atlasceska.cz/ceska-republika/cr/symboly-cr/trikolora/

Jak správně vyvěsit českou vlajku?

Vyvěšování státní vlajky České republiky se řídí striktními pravidly, která jsou definována zákonem. Zákon samozřejmě stanovuje i přesnou podobu vlajky, její používání atd.

Pokud vlajku vyvěšujeme vodorovně, obvykle se nechybuje – modrý klín je vlevo u žerdi a červený pruh dole. Pamatuji si k tomu jednoduchou mnemotechnickou pomůcku – krev teče dolů, proto je červená dole.

Česká vlajka - vyvěšování svisle

Foto: Wikimedia

Ale co když je vlajka vyvěšována svisle? V té chvíli se problém objeví častěji. Vlajka se totiž neotáčí o 90 stupňů po směru hodinových ručiček ze stavu “vlajka je vodorovně s klínem vpravo”. Správné vyvěšení svisle je následující – modrý klín nahoře, bílá vlevo a červená vpravo. Nedávno se to řešilo na českém Twitteru a v diskuzi se objevilo i několik snadno zapamatovatelných pomůcek. Tak třeba – “červený pruh patří doprava, protože Rusko je na mapě na východě, tedy vpravo” a nebo “je to podle abecedy bílá, červená”. Teď už si to nespleteme, že?