Kniha: Kronika republiky 1918-1968

Publikace Kronika republiky 1918-1968 má na to být ozdobou každé knihovny. Je krásná a přehledná, každému z popisovaného roku věnuje několik stránek plných fotografií a kratších tematických textů věnujících se nejdůležitějšímu dění vybraného období.

Kronika republiky 1918-1968

Nejde o klasickou encyklopedii, která by čtenářům předkládala chronologicky data a fakta. Jde o vyčerpávající soubor krátkých textů, které po přečtení vytvoří zajímavou mozaiku politického, hospodářského a kulturního dění období prvních padesáti let Československa. Kromě výborných fotografií nabízí i mapky, stručný přehled důležitých mezníků a také třeba medailonky politiků. Jde o promyšlený komplex, který velmi čtenáře systematicky a snadno provede událostmi let 1918-1968.

Jde o velkoformátovou knihu na křídovém papíře, takže rozhodně nejde o publikaci, se kterou budete trávit ranní cestu do práce v MDH. Po prvním pročtení se k ní ale budete rádi vracet a může se stát základním stavebním kamenem knihovny milovníka historie. Zdá se, že brzy vyjde i druhý díl, který má už teď ambici (předpokládám, že bude stejně zpracovaný) se k dílu prvnímu co se týče významu přiřadit a doplnit tak soubor informací i naší republice.

Moc se mi líbí, že v knize nejsou dlouhé texty, ale stručně zpracovaná hesla výmluvně nazvaná tak, aby čtenář hned pochopil, co ho čeká. Nejde jen o základní fakta a výčet událostí a osobností, ale autor zmiňuje i zajímavosti a osobnosti, které jsem doposud ani neznal. Zmíněný rejstřík politických osobností je na konci knihy, spolu s historií vzniku státního znaku Československa.

Pokud někdy budete potřebovat projít rychle dění v Československu v daném období, je tato kniha ideální variantou. Myslím, že se do ní mohou začíst i mladší čtenáři, kteří se zajímají o historii Československa. Četba je to totiž velmi příjemná a pohodlná pro každého. Umožní udělat si slušný přehled o různých oblastech života v Československu a má ambice zaujmout širokou veřejnost.

Za poskytnutí knihy k recenzi děkuji Knihcentru.