Kniha: Obnova národů

Timothy Snyder je velmi známý a respektovaný americký historik a spisovatel. Některé jeho knihy jsou celosvětovými bestsellery a i u nás si čtenář na první dobrou vybaví spíš než novinku Obnova národů jeho dílo Krvavé země. Snyder je specialistou na dějiny východní Evropy a právě prostřednictvím Obnovy národů tuto svojí pověst vrchovatě naplňuje.

Timothy Snyder - Obnova národů

V knize, která u nás v Edici Moderní dějiny vychází s poměrně velkým odstupem od vydání originálu (2003), Snyder čtenáře seznamuje s novodobými dějinami území nyní pokrytého zejména Polskem, Běloruskem, Litvou a Ukrajinou. Začíná se vznikem polsko-litevské unie v roce 1569 a končí rokem 1999, rozpadem Sovětského svazu a nastavením nových mezinárodních vztahů mezi státy, které se buď po mnoha letech osamostatnily, nebo vymanily z vlivu SSSR (to platí pro Polsko).

Pokud si myslíte, že vás dějiny východní Evropy 16. a 17. století budou nudit, nemusíte se bát. Této době je věnována přiměřená část knihy a rozhodně nejde o strohý popis mezinárodní politické situace a mocenských přesunů. Toto samozřejmě nechybí, ale Snyder velmi čtivý text osvěžuje představením dobových osobností, o kterých jsme se (pokud si dobře vzpomínám) v dějepisu neučili. Perfektně mixuje problematiku politickou, národnostní, jazykovou, náboženskou a společenskou. Odhaluje původ pozdějších sporů jednotlivých etnik, upírá pozornost na Halič a Volyň, srozumitelně vysvětluje a tvoří tak podle mého soudu velmi komplexní obrázek tehdejšího dění.

Jestliže se Anne Applebaumová ve svojí knize Mezi východem a západem rozhodla zprostředkovat čtenářům postřehy z východní Evropy vlastně formou cestopisu s přesahy do historie, Timothy Snyder se ke stejnému území vyjadřuje v Obnově národů jako v perfektní historické studii.

Obě uvedené knihy spojuje nejen území východní Evropy jako základní inspirace, ale také Petruška Šustrová jako překladatelka. Stejně jako knize Mezi východem a západem, tak i Obnově národů nemám z pohledu čtivosti a srozumitelnosti co vytknout. Podle mého názoru to musím přičíst k dobru nejenom autorům, ale i paní překladatelce – je prostě výborná.

Pokud se jako potenciální čtenáři Obnovy národů budete chtít zeptat, zda je dostatečný prostor věnován i tématu etnických čistek v období třicátých a čtyřicátých let a komplikovanému vztahu mezi Poláky a Ukrajinci, odpověď zní ano. Autor se nestaví ani na jednu ze stran, spíš nezaujatě popisuje hrůzostrašnou část dějin a upozorňuje na jednotlivé incidenty páchané jednotlivými stranami konfliktu.

Výprava do dějin území (které je pro mě osobně spíše zajímavou a lákavou neznámou) prostřednictvím Timothyho Snydera je výpravou, které za to určitě stojí. I přes nespornou komplikovanost vztahů mezi jednotlivými národy jim díky této knize můžete začít rozumět. Stačí číst pečlivě. Obnova národů je dílo, ke kterému se v knihovně budete rádi vracet, může totiž sloužit i jako pomůcka v případě, když vás jiná kniha zavede na toto komplikované území.

Díky za poskytnutí knihy k recenzi patří Občanskému sdružení PANT.