Chystá se kniha o válečném hrdinovi a odbojáři Novákovi, můžete přispět na Hithitu

„Tím se trvale zakončila moje činná služba vlasti. Dříve by takový postup nebyl možný. Propuštění v době nemoci surovým vyhoštěním z kasáren po celoživotní službě vlasti je jen akt msty a závistivé zášti známé kliky na Ministerstvu národní obrany reprezentované Reicinem,“ píše ve svých pamětech z roku 1948 plukovník Jaroslav Mikuláš Novák. Komentuje tak závěr své třicetileté vojenské kariéry. Netuší ještě, že zanedlouho bude za své věrné služby vlasti „odměněn“ i vězením.

Jaroslav Mikuláš Novák

Vojenský historik poručík Martin Vaňourek chystá další z řady knih, ve kterých se věnuje osobnostem z prostředí československé armády. Tentokrát se zaměřil na plukovníka Jaroslava Mikuláše Nováka. Tento rodák ze Staré Skřeněře u Nového Bydžova byl ve svých osmnácti letech odveden do rakousko-uherské armády, aby bojoval za monarchii v právě probíhající první světové válce. V létě 1916 padl do zajetí na ruské frontě a záhy vstoupil do řad československých legií. Prošel si celou sibiřskou anabází a v průběhu byl povýšen do důstojnické hodnosti.

Po návratu do vlasti už zůstal uniformě věrný. Mimo jiné sloužil jako zástupce velitele Hradní stráže za prezidenta Masaryka a byl prvním velitelem tvrze Hanička u Rokytnice v Orlických horách. Po okupaci se aktivně účastnil odboje v rámci Obrany národa. Pomáhal gestapem hledaným vlastencům opustit protektorát. Sám později unikl do francouzského a následně britského exilu. V průběhu druhé světové války plnil úkoly v Británii i severní Africe, kam se dostal za dramatických okolností. Přežil nálet na transportní loď, která jej měla dopravit ke vznikajícím československým vojenským útvarům na východní frontě.

Po válce byl degradován, dehonestován a nakonec také vězněn. Jaroslav Mikuláš Novák umřel v roce 1985, veřejností prakticky zapomenut. K jeho rehabilitaci došlo během 90. letech minulého století.

Poručík Vaňourek, autor chystané knihy, zpracoval množství příběhů o našich vojácích. V roce 2017 vyšla publikace věnovaná armádnímu generálovi Bohumilu Bočkovi, protinacistickému odbojáři, který byl v komunistickém vězení umučen. Dříve se věnoval například rotnému Jaroslavu Švarcovi, členovi výsadku Tin, který spolu s dalšími parašutisty, podílejícími se na atentátu na Heydricha, padl 18. června 1942 v pravoslavném kostele sv. Cyrila a Metoděje. Poručík Vaňourek přiznává, že tvorba knihy o plk. Novákovi mu trvala několik měsíců, během nichž studoval historické prameny a shromažďoval informace ve Vojenském archivu, Ústavu pro studium totalitních režimů, v Národním archivu, také v Archivu kanceláře prezidenta republiky. Kvůli informacím musel cestovat mimo jiné také na osudové místo – tvrz Haničku. Na otázku, co bylo hlavní motivací k práci na této knize a co ho nejvíce bavilo, por. Vaňourek odpovídá: „Motivací bylo splatit dluh osobě plk. Nováka a Josefa Cohorny (pozn. příbuzný plukovníka Nováka a dědeček autora projektu na Hithit). Co mě bavilo? To tajemství osudu.“

Pro chystanou knihu jsme se rozhodli získat finance formou crowdfundingové kampaně na serveru Hithit.cz. Chtěli jsme tak ulevit rozpočtu obce Rokytnice v Orlických horách, na které by jinak leželo břímě shánění sponzorských příspěvků. Obec zároveň v loňském roce realizovala instalaci pamětní desky věnované plukovníku Novákovi na tvrzi Hanička. Jsme přesvědčeni, že naše současná iniciativa by mohla být i vhodným poděkováním. Zároveň je to skvělá příležitost k tomu, abychom rozšířili povědomí o plukovníku Novákovi. V letošním roce oslavíme 100 let od vzniku Československé republiky. Považujeme to za důležitý moment, kdy je vhodné si připomínat naše hrdiny. A to zejména ty, na které se už téměř zapomnělo.

Kniha by měla vyjít v závěru léta 2018. Zároveň by mělo být dílu během letošního září slavnostně požehnáno v Panenských Břežanech za přítomnosti zástupců armády, mimo jiné za účasti hlavního kaplana Armády České republiky.

Projekt můžete finančně podpořit na stránce http://www.hithit.com/cs/project/5007/kniha-plukovnik-jaroslav-mikulas-novak

Autory texty jsou poručík Martin Vaňourek (také autor připravované knihy) a pan Lukáš Cohorna (organizátor sbírky).