Výstava: Praha Karla IV. – středověké město (od 2. 12. 2017)

První etapa expozice v domě U Zlatého prstenu je otevřena od prosince 2016, kdy vznikla v rámci oslav sedmistého výročí narození Karla IV. Zaměřuje se na urbanismus pražského území a jeho proměny ve 14. století, s akcentem položeným na dobu panování Karla IV. Karlovy představy i vlastní realitu přibližují unikátní virtuální i hmotově provedené modely městské zástavby i jednotlivých staveb, které vychází z aktuálních vědeckých poznatků. Velká pozornost je věnována nově Karlem založenému Novému Městu v kontextu ostatních pražských částí. Podobu města i život jeho obyvatel v době lucemburské přibližují i vystavené originální předměty ze sbírek Muzea hlavního města Prahy a dalších institucí.

Dům U Zlatého prstenu
Dům U Zlatého prstenu, foto MHMP

Ve druhé etapě expozice bude dokončena stávající část expozice věnovaná změnám podoby pražského souměstí zhruba do roku 1400. Akcent bude ovšem tentokrát položen na přiblížení života středověkých obyvatel města, expozice se soustředí na intimitu soukromého života ve středověkém domě. Přibudou zejména originální předměty získané archeologickou činností různých institucí, zejména Muzea hl. m. Prahy a Národního památkového ústavu. Expoziční prostory se rozšíří do dalších sálů a zároveň dojde k hlubšímu informačnímu a edukačním využití stávajících modelů či rozvinutí některých motivů. V tomto smyslu budou mít stále významnou úlohu modely, ať již fyzické či virtuální.

Nový videomapping modelu Karlova náměstí návštěvníky seznámí se středověkou zástavbou tohoto místa i s jeho funkcí, nové vizualizace připomenou důležitost řeky, brodů a mostů pro středověké město, způsoby řízení pražského souměstí a důležitý prostor dostane i téma pražského opevnění. Pozornost bude tentokrát věnována některým známým i méně známým teoriím zabývajícím se duchovním rozměrem Karlovy zakladatelské činnosti.

Místo:
Dům U Zlatého prstenu
Týnská 630/6
110 00 Praha 1, Staré Město

Termín:
od 2. 12. 2017

Zdroj: TZ MHMP