V centru Prahy se otevírá dům v Liliové ulici 5 (28. 7. 2017)

Po dvou letech stavebních prací byla dokončena vzorová památková obnova historického domu v Liliové ulici 5 v Praze, který bude od letošního podzimu sloužit jako pracoviště Národního památkového ústavu. V pátek 28. července si jej bude moci prohlédnout i veřejnost, pro kterou jsou připraveny komentované prohlídky.

Interiér domu v Liliové ulici

Objekt, v umělecko-historické literatuře nazývaný „U Voříkovských“, je významným měšťanským domem s bohatou historií, kterou sdílel s celým svým prostředím v srdci Starého Města, v těsném kontaktu s kostelem sv. Anny – nynějším centrem Pražská křižovatka. Nárožní dům sestává z několika navzájem spojených objektů. První písemná zmínka o něm se objevuje v první čtvrtině 14. století. Od 15. století zde byl prosperující pivovar. Další přestavby pak proběhly v 17., 18. a 19. století.

„Cílem obnovy tohoto významného pražského domu byla záchrana a společenské zhodnocení historicko-kulturní památky včetně jejího funkčního využití. Samotné obnově předcházela řada průzkumů, jako například archeologický, stavebně historický či restaurátorský. Jejich výsledky byly pak promítnuty do obnovy a plánovaného využití tak, aby byla naplněna náročná kritéria památkové péče uplatňovaná Národním památkovým ústavem,“ popisuje průběh prací generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková.

Budova má dobře dochované architektonické členění průčelí včetně pozdně renesančního vstupního portálu s barokní malbou v rámu nad portálem. Dům obsahuje též řadu cenných prostor s klenbami, zejména v uličním traktu přízemí, které NPÚ plánuje využít pro funkce spojené se zpřístupněním. Cenné jsou i rozlehlé sklepy gotického i barokního původu, na řadě míst s dochovanými dlažbami. V patře východního a severního křídla vznikly v 18. století luxusní obytné a reprezentativní místnosti s klenbami a stropy se štukovou výzdobou a nástropními i nástěnnými malbami.

„Veškerý průběh vzorové obnovy, na které se podílela celá řada odborníků, je náležitě zdokumentován a chtěli bychom ho veřejnosti v budoucnu prezentovat. V následujících měsících nás čeká ještě vybavení některých místností a od podzimu bude v domě mimo jiné umístěna ústřední knihovna NPÚ, badatelna či přednáškový sál,“ doplňuje Naďa Goryczková.

NPÚ při příležitosti dokončené obnovy pořádá v domě v pátek 28. července 2017 den otevřených dveří. Otevřeno bude od 14 do 19 hodin, poslední komentovaná prohlídka začíná v 18 hodin.

Budovu převzal Národní památkový ústav do své správy v roce 2005 od Národní knihovny. V roce 2011 získal od Ministerstva kultury finanční prostředky, díky nimž mohl zahájit přípravu obnovy a projekční práce. Celková výše poskytnuté dotace činí 148 milionů Kč včetně DPH a nebude překročena. Stavební povolení NPÚ získal v dubnu 2013. Realizace veřejné zakázky a výběr stavební firmy se uskutečnily v březnu 2015, stavební práce probíhaly od května 2015 do června 2017.

Zdroj: TZ NPÚ