Na webu se objeví unikátní portrét komunistického ministerstva vnitra

Od 13. června 2017 může každý uživatel internetu vidět, co přesně měly v náplni práce hlavní útvary komunistického ministerstva vnitra, a to doslova den po dni. Unikátní webová aplikace Archivu bezpečnostních složek zpřehledňuje i konkrétní oblasti, za které odpovídali nejdůležitější estébáci. Je v ní dobře vidět struktura celého rezortu, a to od března 1969 až do zrušení útvarů StB 15. února 1990.

Internetové stránky, které takto zachycují vývoj obdobné organizace, jsou zatím v Evropě jediné. „Prověřit všechny údaje vůbec nebylo jednoduché,“ zdůrazňuje jeden z autorů Petr Zeman, zástupce ředitelky ABS. „Mnohdy i jediné datum znamenalo několikadenní pátrání, mimo jiné proto, že ministerstvo hojně používalo krycí názvy.“

Ukázka přístupu do archivu ABS

Aplikace prozradí mnohé třeba o personálním obsazení Federálního ministerstva vnitra, a to i přesto, že ze statisíců personálních spisů, uložených v ABS, zdaleka neobsahuje všechno. Archiváři se zaměřili zejména na klíčové představitele StB: každý z nich má teď na webu svoji tvář, a to jak na fotografii, tak ve výčtu působnosti a činností. Stránky ovšem obsahují informace také o dalších útvarech vnitra, nejenom o StB. Archiváři je budou průběžně doplňovat i v dalších letech.

Ke stejnému datu Archiv bezpečnostních složek zároveň významně doplnil eBadatelnu, která registrovaným badatelům už víc než rok umožňuje přístup k vybraným archiváliím i přes domácí počítač. Dřívější půlmilion skenů se nově rozšířil na počet přesahující tři miliony – a co je hlavní, přibyly zejména Svazky kontrarozvědného rozpracování (KR-MV), v archivářské hantýrce zvané „káerka“. Státní bezpečnost je vedla na sledované osoby. Zájemce v nich najde četné doklady o tom, co tajná policie vystopovala a shromáždila například k Františku Kriegelovi, Ivanu Medkovi, Jiřímu Suchému, Martě Kubišové, stejně jako k tisícům dalších osob. Spatříte tu posudky, udavačské dopisy, hlášení agentů nasazených na sledované osoby a velké množství dokumentů všeho druhu.

Samozřejmě ani zdaleka nejde o komplet: „papírových“ archiválií spravuje ABS přes dvacet kilometrů. Avšak ještě v průběhu letoška archiváři plánují doplnit eBadatelnu o několik milionů dalších skenů, obsahujících zejména svazky tajných spolupracovníků StB. Obě aplikace spustí Archiv bezpečnostních složek v úterý 13. června ve 12 hodin.

Zdroj: ABS

1 komentář u „Na webu se objeví unikátní portrét komunistického ministerstva vnitra“

  1. Podobné bonbónky se pravidelně objevují již 27 let zcela pravidelně před parlamentními volbami. Čím to asi bude ? Zeby to byl tygl? Asi je to tím, že podobně vymaštěné mozky těch, kteří pracovali pro StB, se rodí i nadále. I v dnešní době je stále dostatek těch, kteří se živí šířením nenávisti, manipulacemi, snahou ohlupování lidí, kteří si nedovedou vytvořit vlastní nazor. Hlavní snahou je však odvrátit pozornost od toho co se děje právě teď. A tak se vytváří zvláštní oddělení pro ideovou čistotu na “Ministerstvu pravdy”, kteří nám budou násilně klíny vtloukat do hlav co si máme myslet a jak je to jedině správně a jaké jsou to ty Evropské hodnoty. Takže se vlastně za těch 27 let nezměnilo vůbec NIC.

Komentáře nejsou povoleny.