Muzeum Antonína Dvořáka znovuotevírá novou výstavou a koncertem

Po rozsáhlém restaurování freskové výmalby se ve čtvrtek 4. května 2017 otevírá Muzeum Antonína Dvořáka vernisáží výstavy Antonín Dvořák a zbožnost. Výstava představuje skladatele jako člověka hluboce věřícího, prezentuje Dvořákovo duchovní dílo a také se zabývá jeho vztahem ke konkrétním kostelům. Veřejná vernisáž bude zahájena v 18.00 hod. koncertem z výběru Dvořákových skladeb v podání barytonisty Andreje Beneše a za doprovodu klavíristy Tomáše Víšky. V rámci Mezinárodního dne muzeí se uskuteční komentované prohlídky výstavy s kurátory muzea či prohlídka s restaurátorem fresek.

Výstava Antonín Dvořák a zbožnost představuje skladatele jako upřímného křesťana. Hluboce procítěná zbožnost se silně promítla do jeho díla, které zahrnuje nejenom klasické formy jako Stabat Mater a Requiem, ale také Biblické písně, jeden z jeho nejniternějších projevů lásky k Bohu v dějinách hudby.

Návštěvníci si budou moci ve čtyřech vitrínách prohlédnout unikátní originály skladatelových Biblí, kopie autografů skladeb a dalších dokumentů – korespondence, programy, fotografie apod. Vystaven bude i originál Dvořákovy modlitební knížky Nábožný křesťan, kterou dostal skladatel jako školák v Nelahozevsi za odměnu pilnosti od knížete Ferdinanda Lobkowicze.

Dočasná výstava doplňuje stálou expozici Cesty Antonína Dvořáka, která i po rekonstrukci zůstává návštěvníkům zpřístupněna v přízemí Muzea Antonína Dvořáka.

Antonín Dvořák – hluboce věřící člověk

Dvořák byl s katolickou vírou spojen od raného dětství. Jeho prvními učiteli hudby byli venkovští kantoři, kteří rovněž zastávali funkce hudebních ředitelů na kůru v kostelech v Nelahozevsi a Zlonicích. Následné Dvořákovo studium na varhanické škole předurčovalo skladatele k povolání varhaníka, které nakonec zastával v kostele sv. Vojtěcha na Novém Městě pražském po dobu tří let. Během svého života pak, ať byl kdekoliv, pravidelně navštěvoval kostely za účelem nedělních mší, kterých se často aktivně účastnil jako varhaník.

Program zahajovacího koncertu:

Antonín Dvořák: Biblické písně op. 99

–        č. 3 Slyš, ó Bože, volání mé

–        č. 5 Bože! Bože! Píseň novou

–        č. 9 Pozdvihuji očí svých k horám

Poetické nálady, op. 85 – č. 13 Na Svaté hoře

Biblické písně op. 99 – č. 10 Zpívejte Hospodinu píseň novou

Kurátoři znovuotevřeného Muzea Antonína Dvořáka si pro návštěvníky Mezinárodního dne muzeí 18. května 2017 (v 11.00, 15.00 a 17.00 hod.) připravili komentované prohlídky výstavy i celého muzea. Zájemci se tak dozví zajímavé informace o životních cestách Antonína Dvořáka i o jeho vztahu k náboženství. Prohlídky v 17.00 hodin se zúčastní také restaurátor fresek, který návštěvníkům popíše průběh oprav stropní výmalby v horní části muzea.

Vstup na vernisáž je zdarma, na výstavu je v ceně běžného vstupného.

Prostor: Muzeum Antonína Dvořáka, Ke Karlovu 20, Praha 2

Kdy: 5. 5. 2017 – 2. 4. 2018

Více informací naleznete na www.nm.cz

Zdroj: TZ NM