EUSTORY: Soutěž pro středoškolské studenty

Milí studenti a učitelé, PANT opět po roce vyhlásil v září 2016 již desátý ročník mezinárodní dějepisné soutěže pro studenty středních škol EUSTORY. Cílem soutěže je probudit u studentů středních škol zájem o historii prostřednictvím jejich vlastního bádání a sepisování, letos na téma „Místo, osobnost či událost, které utvářely historii“.

Úkolem soutěžících je vytvořit práci na stanovené téma (individuálně nebo ve skupině), a to na základě vlastního výzkumu (rozhovory s pamětníky, využití dobového tisku, výzkumu v místních archivech, kronikách, muzeích apod.). Nejde tedy o klasickou seminární práci založenou především na studiu literatury, ale o studii opřenou o vlastní badatelské poznatky.

Na autory vítězných prací čekají zajímavé ceny

Téma X. ročníku české EUSTORY:
„Místo, osobnost či událost, které utvářely historii“ 

Soutěž je určena studentům středních škol, kteří v roce jejího vyhlášení nejsou starší 20 let.

Do soutěže je možné se přihlásit do 31. 1. 2017.

Eustory je zařazena mezi soutěže vyhlašované MŠMT a do programu Excelence!

Pokud máte zájem o zaslání sborníku z minulých ročníků, napište na petr.panek@pant.cz

Více informací o soutěži najdete na webu EUSTORY