Zahrady pod Pražským hradem čeká obnova

Komplex pěti zahrad pod Pražským Hradem, jediný památkový objekt na území Prahy ve správě Národního památkového ústavu, chátrá. Mohou za to špatné technologie 90. let i dávné chyby instituce. Teď však NPÚ činí rázné kroky k zlepšení situace – po zahradnické revitalizaci připravuje stavební obnovu. O příspěvek na ni žádá ministerstvo kultury.

Zahrady pod Pražským hradem
Zahrady pod Pražským hradem, foto: NPÚ

Soubor pěti palácových zahrad – Ledeburské, Malé a Velké Pálffyovské, Kolovratské a Malé Fürstenberské – mezi Valdštejnskou ulicí a jižními terasami Pražského hradu je ze stavebního hlediska v havarijním stavu. Konstrukce zahrad, které vznikly v 18. století, jsou velmi namáhány výraznými výkyvy teplot danými polohou na jižním svahu. Především omítky a koruny zdiva vyžadují soustavnou intenzivní údržbu a každá dvě desetiletí komplexní obnovu – v minulosti stejně jako dnes.

Poslední celková obnova areálu probíhala ve dvou etapách; v první polovině 90. letech 20. století byly obnoveny zahrady Ledeburská a Malá Pálffyovská, mezi lety 1996 a 2000 pak zbývající části areálu. Při obnově byly použity v té době nové, technology doporučované materiály, které se v náročném prostředí zahrad neosvědčily a mají podíl na dnešním špatném stavebně-technickém stavu zahrad. Větší podíl však dnešní vedení NPÚ přičítá zanedbané údržbě v období po roce 2004, kdy byly zahrady pronajaty soukromému nájemci, který neplnil smluvní závazky. Problematický pronájem a jeho výpověď se staly předmětem dlouhých soudních sporů iniciovaných pronajímatelem, takže Národní památkový ústav převzal provozování Zahrad pod Pražským hradem až v listopadu 2010; dnes je správa a provoz zahrad v kompetenci NPÚ, územní památkové správy v Praze.

Kompletní stavební obnova areálu zahrad je v současnosti pro NPÚ prioritou. Od roku 2010 bylo do běžné údržby areálu investováno přibližně 4,9 milionu Kč (z toho 1,7 milionu na stavební údržbu a 3,2 milionu na údržbu zahradnickou), prostředky na intenzivnější stavební činnost NPÚ z vlastního rozpočtu poskytnout nemůže. V posledních letech probíhá příprava komplexní památkové obnovy této významné národní kulturní památky. V současnosti je téměř dokončena příprava první etapy obnovy areálu (pro zahrady Ledeburskou, Malou Pálffyovskou a parter Velké Pálffyovské); je zpracována projektová dokumentace, k níž NPÚ obdržel územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru od úřadu městské části Praha 1. V červenci by měla být zpracována prováděcí dokumentace a v návaznosti na to bude v druhé polovině léta zpracován investiční záměr, podklad pro získání finančního příspěvku (SMVS) od Ministerstva kultury ČR.

Pokud NPÚ získá finanční příspěvek a výběrové řízení na dodavatele proběhne hladce, mohla by první etapa stavby začít ve druhé polovině roku 2017. V průběhu stavby, která je kvůli složité organizaci stavby a dopravy materiálu ve svažitém a zároveň památkově chráněném prostředí rozplánována na dva roky, bude připravena druhá etapa obnovy areálu, která by v ideálním případě mohla začít v roce 2019.

Díky rozdělení obnovy do dvou etap bude možné zachovat v zahradách návštěvnický provoz – uzavřeny budou pouze ty části, kde to bude kvůli průběhu prací nezbytné.

Zahrady pod Pražským hradem jsou ovšem návštěvníkům otevřeny navzdory špatnému technickému stavu. Neuspokojivý stavebně-technický stav zahrad nemá negativní dopady na současný návštěvnický provoz. Zahrady jsou otevřeny od dubna do října, od května do září denně od 10 do 19 hodin, v dubnu a v říjnu od 10 do 18 hodin. Vedle běžné prohlídky bez průvodce pořádá správa objektu řadu kulturních, osvětových a zážitkových akcí, které návštěvníkům „tichého místa v srdci Prahy“ umožňují načerpat pozitivní energii, prožít neopakovatelné chvíle v romantickém prostředí a vychutnat si kouzelné pražské panorama. Při speciálních akcích (seznam vybraných naleznete v příloze TZ) jsou zahrady otevřeny déle a osvětleny lampami, loučemi a svíčkami. Od června by měla být otevřena letní kavárna na Kolovratském nádvoří – veřejná soutěž na její provozování právě probíhá.

Správa památky nerezignovala ani na další významnou složku činnosti správce zahrad a soustřeďuje se na zlepšení kondice rostlinné složky. Zajišťuje zvýšenou péči o parterové trávníky, ruční stříhání živých plotů včetně liniových lemů z rostlin, zmlazování růží zpětnými řezy, stažení řezem u liniové výsadby stromů a samozřejmě zahradu chrání proti biotickým škůdcům. Na tuto sezonu je také plánována obměna květinových nádob, vylepšení závlahového systému a dosadba chybějících rostlin. Díky tomu jsou Zahrady pod Pražským hradem přes značnou „patinu“ i dnes krásné a zvou k návštěvě.

Zdroj: TZ NPÚ