Výstava: Operace Valkýra v Památníku Lidice (6. 1. – 31. 5. 2016)

Památník Lidice ve spolupráci s Památníkem Terezín srdečně zve na výstavu OPERACE VALKÝRA.

Výstava Operace Valkýra

Hrabě Claus Schenk von Stauffenberg představoval od podzimu roku 1943 rozhodující sílu v boji proti Hitlerovi v Německu. Začal spolupracovat na vojenském a civilním spiknutí, které vyvrcholilo v pokus o atentát na Hitlera dne 20. července 1944 a pokus svrhnout pomocí převratu nacistický režim.

Hitler však útok přežil. Stauffenberg a třij eho kolegové – spiklenci byli zastřeleni ještě v noci 20. července 1944 a více než 150 lidí bylo zabito nacisty jako pomsta za tento čin.

Výstava na 20 panelech dokumentuje život iniciátora pokusu o atentát na Hitlera, hraběte Clause von Stauffenberga, vysvětluje, co jej vedlo k jeho odbojové činnosti a objasňuje jeho motivy k pokusu o odvážný atentát na Vůdce. Popisuje přípravy na útok, všímá si úlohy Stauffenbergových spolupracovníků, představuje průběh pokusu o atentát na Hitlera ve vůdcově hlavním stanu zvaném Vlčí doupě v Rastenburgu ve východním Prusku a zoufalé pokusy spiklenců o zahájení převratu v Berlíně. Výstava také dokumentuje Stauffenbergovu popravu po neúspěšném atentátu v noci 20. července 1944, a informuje, jak nacistický režim naložil se Stauffenbergovými přáteli a s kolegy spiklenců.

Zdroj: TZ PL