Co se chystá v Národním muzeu?

Historická budova Národního muzea od jara roku 2015 prochází náročnou generální rekonstrukcí. Pracovníci muzea však nezahálí a pilně připravují pro návštěvníky nové expozice. Po ukončení rekonstrukce se veřejnosti otevře zcela nové muzeum, které bude v deseti velkolepých příbězích prezentovat to nejpodstatnější z dějin i přírody, a představí jim desítky světově unikátních exponátů. Národní muzeum bude své návštěvníky vítat nejen v Historické, ale i v Nové budově, které budou propojeny podzemní chodbou a vytvoří tak jedinečný muzejní komplex o rozloze více než 16 tis. m². Pro nejmenší návštěvníky bude připraveno zábavné a poučné Dětské muzeum. Na jaře roku 2016 bude vyhlášen vítěz mezinárodní architektonické soutěže, který má novému muzeu dát i nový design.

Rekonstrukce Národního muzea

„V roce 2016 se bude Národní muzeum soustředit na to, aby se to, co bylo před uzavřením Historické budovy omšelou historií, proměnilo v moderní budoucnost,“ uvádí generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

Národní muzeum otevře v nově zrekonstruované Historické budově a k ní podzemní chodbou připojené Nové budově celkem deset nových expozic, které budou návštěvníkům vyprávět příběhy našich i středoevropských dějin, přírody kolem nás i fascinující živočišné říše. Představí historické události, které se odehrály na území dnešní České republiky, vývoj českého a československého státu i národů, jež zde žily. Zaměří se i na vývoj a charakter přírodního prostředí naší republiky, přírody živé a neživé, její jedinečnost i souvislosti. Nebudou chybět ani speciální Dětské muzeum, které bude kombinovat hravost s informací, zábavu s poučením, nebo tzv. Pokladnice Národního muzea – exkluzivní expozice drahých kamenů, šperků, mincí a dalších významných a cenných exponátů.

„Neznalost a nevzdělanost vede k podléhání různým falešným výkladům dějin. Lidé pak snadno sklouznou k tomu, že podlehnou propagandě a vábení extrémistů. Stačí jim trochu zfalšovat dějiny a pošlete je na cestu do záhuby. Nevzdělaný národ, který nezná svou historii, to je to největší nebezpečí pro naši budoucnost, obzvláště v dnešní době. Budujeme nové Národní muzeum, které si klade za cíl vzdělávat společnost tak, aby se naše tisíciletá historie stala i naší budoucností,“ dodává Michal Lukeš.

V současnosti probíhá posuzování kvalifikace účastníků soutěže, kteří se přihlásili do I. kola a hodnocení jejich návrhů proběhne v první polovině února. Ve druhé polovině února dojde k vyhlášení II. kola, do kterého postoupí maximálně 10 soutěžících. V dubnu bude následovat finální vyhlášení výsledků soutěže. Jednotlivé návrhy budou zveřejněny prostřednictvím výstavy v červnu 2016. Na podzim letošního roku pak budou zahájeny práce na scénářích expozic na základě oponentur a odborných seminářů.

Více informací o průběhu prací přiblíží reportáže

Národní muzeum bude o přípravách nových expozic návštěvníky průběžně informovat na svém zpravodajském portálu Muzeum 3000 (www.muzeum3000.cz), kde je postupně seznámí s jednotlivými příběhy – expozicemi, jedinečnými předměty a zároveň poodhalí budoucí podobu expozic.

S prezentací vzácných artefaktů začalo Národní muzeum už v roce 2015, kdy ve vestibulu pražské stanice metra „Muzeum“ představilo prostřednictvím informačních panelů desítku unikátů ze svých sbírek. S příběhy jednotlivých předmětů se návštěvníci seznamují také prostřednictvím videoreportáží na portálu Muzeum 3000.

http://muzeum3000.nm.cz/videa/video-top-predmety-bodhisattva-soucitu

http://muzeum3000.nm.cz/videa/video-top-predmety-mozartuv-klavir

http://muzeum3000.nm.cz/videa/video-top-predmety-posvatny-ibis

http://muzeum3000.nm.cz/videa/video-top-predmety-mozkovna-neandrtalce

http://muzeum3000.nm.cz/videa/video-top-predmety-kostra-velryby

http://muzeum3000.nm.cz/videa/top-predmety-i-dil-jensky-kodex

http://muzeum3000.nm.cz/videa/video-top-predmety-vychazkovy-oblek-tgm

http://muzeum3000.nm.cz/videa/video-top-predmety-horoskop-albrechta-z-vladstejna

Deset expozic – deset poutavých příběhů

Dějiny kolem nás

Dějiny naší země od raného středověku po současnost. Bude kladen důraz na ilustraci života konkrétního člověka, proměn během staletí a srovnání všedního dne a „velkých dějin“.

Příroda kolem nás

Příroda České republiky, její rozmanitost i proměny v logickém přesahu i mimo politické hranice.

Velké příběhy evoluce

Velké příběhy vývoje na Zemi, od prvních organismů po člověka.

Příběhy pravěkých dějin

Pohled na první doklady o člověku a jeho vývoj. Expozice antropologie, prehistorie a klasické archeologie.

Příběhy střední Evropy

Souvislosti našich dějin v prostoru střední Evropy – fenomény války, politiky, kultury, víry, ideologie, ekonomiky.

Pokladnice Národního muzea

To nejcennější ze sbírek Národního muzea z oblasti drahých kovů i lidského umění šperku.

Dětské muzeum

Prostor pro nejmenší, místo hledání a objevování, poznávání světa.

Mincovní kabinet

Historická platidla v dějinném kontextu jako představení mimořádně bohaté a ojedinělé numismatické sbírky Národního muzea.

Země a život

Vznik planety a její vývoj, počátek Země a její proměny, expozice s výrazně interaktivním charakterem.

Co bylo, když muzeum nebylo

Expozice věnovaná historii místa, kudy kráčely dějiny – Koňskému trhu, dnešnímu Václavskému náměstí.

Zdroj: TZ NM